Σεπτέμβριος 15, 2021

14 september 2021 Journal

Arboretum Garden
5:30-7:30 p.m.
around the little lake
warm weather
genus tipula (a lot)
13-spotted lady beetle(by the road)

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021 0701 ΠΜ από shutingwei shutingwei | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 29, 2021

28 Aug. 2021 Journal

Collect insects around the house.

A paper wasp's nest was found on the balcony.

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 29, 2021 0143 ΠΜ από shutingwei shutingwei | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία