Νοέμβριος 03, 2020

Genesis

Day 1 - I post M. thoracica in reponse to Budawang Naturemapr saying they are converting to I-Nat. I also send email to I-Nat authorising the transfer of 90 of my pics from Budawang.

Day 2 - Holy snapping duck shit! Not only did the Budawang files transfer but seemingly most of my sighting from CNM and AOLITCW as well! Efficiency plus, impressed! BUT.......very confused as need to learn how to navigate and organise I-Nat. Exciting....

Posted on Νοέμβριος 03, 2020 0115 ΜΜ by sharrisi sharrisi | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία