Αρχεία Ημερολογίου για Αύγουστος 2023

Αύγουστος 18, 2023

Shorebirds/Seabirds

As a group I have always been interested in, shorebirds and seabirds are some of the most interesting species I have seen. Though there are similarities throughout every bird, the subtle differences in shape or color are always fun to observe and look at! I have associated some of my recent observations with these just for everyone to take a moment to appreciate how beautiful they are. My pictures might not be the best, but look at what others have taken!! Thanks.

Posted on Αύγουστος 18, 2023 0101 ΠΜ by robbieedun robbieedun | 38 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αύγουστος 20, 2023

Sad News

I present sad news. Today while getting images of a cruise ship going into Plymouth Harbor for the first time, I slipped on a jetty into the ocean, breaking my old, trusty Nikon D3400. Good-quality images will be on a short hiatus until I get a different camera working.

Posted on Αύγουστος 20, 2023 0150 ΠΜ by robbieedun robbieedun | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

CAMERA UPDATE

The Nikon D300 dropped into the ocean (explained in a previous journal post), has been making a slow and steady recovery. The screen has started to flicker and turn on, so hopefully we can get images of birds and other far-away animals/close-up plants again!

The associated observation includes the final photos taken with the 7-year-old DSLR camera.

Posted on Αύγουστος 20, 2023 1156 ΜΜ by robbieedun robbieedun | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία