Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2023

Μάιος 01, 2023

field journal 8

On April 28 after work around 1:30 pm I stayed to do my birding at Red Barn Gardens. It was about 66°F and the habitat was suburban with some field-like areas. I heard a Tufted Titmouse singing in the trees and saw a Black-capped Chickadee sitting in some trees hoping around.

Posted on Μάιος 01, 2023 0456 ΜΜ by mayacurlej mayacurlej | 2 παρατηρήσεις | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία