Αρχεία Ημερολογίου για Οκτώβριος 2023

Οκτώβριος 21, 2023

Suggested Reading

On the philosophy of being a naturalist:
Durrell, Gerald (1956) My Family and Other Animals
Durrell, Gerald (1969) Birds, Beasts, and Relatives
Durrell, Gerald (1978) The Garden of the Gods
Kaufman, Kenn (1997) Kingbird Highway
McAnulty, Dara (2021) Diary of A Young Naturalist
Matthiessen, Peter (1978) The Snow Leopard
Sjöberg, Fredrik (2014) The Fly Trap
Wulf, Andrea (2015) The Invention of Nature: Alexander Von Humboldt's New World

On the science of nature:
Gershwin, Lisa-Ann (2013) Stung!: On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean
Quammen, David (2011) The Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinctions
Wohlleben , Peter (2016) The Hidden Life of Trees

Posted on Οκτώβριος 21, 2023 0200 ΠΜ by loopy30 loopy30 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο