Αρχεία Ημερολογίου για Απρίλιος 2020

Απρίλιος 01, 2020

Καταγραφές του είδους Pinna nobilis - Pinna nobilis Species Records

Εν μέσω καραντίνας δημιουργείται η ευκαιρία να "ξεφυλλίσουμε" τα παλιά μας αρχεία φωτογραφιών είτε μέσα από φωτογραφικά άλμπουμ, είτε το ηλεκτρονικό μας αρχείο και να βρούμε είδη τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα στην προστασία τους.

Η πίννα (Pinna nobilis - fan mussel) είναι το μεγαλύτερο δίθυρο της Μεσογείου. Μπορεί να βρεθεί μόνο στη Μεσόγειο και πλέον ο πληθυσμός τους κρίνεται σαν Κρισίμως Κινδυνεύον.

Θα θέλαμε να μας αναρτήσετε παλαιότερες αλλά και νέες φωτογραφίες του είδους όπου το έχετε βρει, είτε ζωντανό, είτε νεκρό σε παραλίες με πληροφορίες για την περιοχή όπου βρέθηκε αλλά και την ημερομηνία καθώς και το βάθος.

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Πουρσανίδη για τη παραχώρηση της φωτογραφίας.

https://www.facebook.com/iSea.org/photos/gm.801738676979518/1508425415997990/?type=3&av=569291716578036&eav=AfYpDE3f6T_hVo4RRbo6uadCAiT0AsgpuZnVYnVVBFwobEW11BYMpMm8H4pX8yVPYR8&theater&ifg=1

.................................................................

In the midst of quarantine, we have the chance
to look through our old photo albums or our digital archive in search of different species in order to help the scientific community to protect them.

Pinna nobilis - fan mussel is the largest bivalve in the Mediterranean. It can only be found in the Mediterranean and its population is now considered Critically Endangered.

We'd like you to post old and new photos of the species that you've found. With information about the location, the depth, the date and the condition in which the specimen was found ( dead or alive).

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

We would like to thank Dimitris Poursanidis for sharing the photograph.
https://www.facebook.com/iSea.org/photos/gm.801738676979518/1508425415997990/?type=3&av=569291716578036&eav=AfYpDE3f6T_hVo4RRbo6uadCAiT0AsgpuZnVYnVVBFwobEW11BYMpMm8H4pX8yVPYR8&theater&ifg=1

Posted on Απρίλιος 01, 2020 0658 ΠΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 02, 2020

Καταγραφές του είδους Tonna galea - Tonna galea Species Records

Tonna galea ή αλλιώς μπουχώνα, κοχύλα ή μπουρού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.🐚 Στην καταπληκτική φωτογραφία του Christos Efthymiou βλέπουμε το είδος να τοποθετεί τα αυγά του στον πυθμένα.

Το είδος προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και συνεπώς απαγορεύεται η αλιεία του και η εμπορία του. Μπορεί να βρεθεί σε όλη τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και τον Ινδο Ειρηνικό ωκεανό. Παρατηρείται σε μαλακό υπόστρωμα όπως άμμος ή λάσπη αλλά και σε σκληρό.

Παρότι το είδος έχει βρεθεί σε πολλές περιοχές, ελάχιστα γνωρίζουμε ακόμα για τη κατανομή του και την βιολογία του στην Ελλάδα.

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος στους παρακάτω συνδέσμους:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212492347578551&set=gm.1159740950897407&type=3&theater&ifg=1
https://www.sealifebase.se/summary/Tonna-galea.html
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/0c50ccebd0c2c961f5f728c716585519/synonym/6f1c85b145ac845a30c32f589e06997a?fbclid=IwAR2F8WCgwT0K_N5qhDuBx6upiG5mDVp6pU9qy6fBDdN-xpjsQIcmr_xhcxE

.................................................................

Tonna galea, commonly known as the giant tun, it’s also called buhona, kohila or buru in different parts of Greece.

In the amazing photo of Christos Efthymiou we can see the species Tonna galea, laying its eggs on the bottom of the seafloor.

Tonna galea is protected by the Barcelona Convention and is therefore prohibited from fishing and trading. It can be found throughout the Mediterranean, Atlantic and Indo-Pacific Ocean. The preferred habitat for this species is seabeds that are muddy or sandy.

Although the species has been found in many areas, little is known about its distribution and biology in Greece.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Find more information on the species on the links below:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212492347578551&set=gm.1159740950897407&type=3&theater&ifg=1
https://www.sealifebase.se/summary/Tonna-galea.html
http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/0c50ccebd0c2c961f5f728c716585519/synonym/6f1c85b145ac845a30c32f589e06997a?fbclid=IwAR2F8WCgwT0K_N5qhDuBx6upiG5mDVp6pU9qy6fBDdN-xpjsQIcmr_xhcxE

Posted on Απρίλιος 02, 2020 0802 ΠΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Νέο ξενικό είδος Berthellina citrina - New alien species Berthellina citrina

Ένα ακόμα #ξενικό είδος στις θάλασσες της Κύπρου καταγράφηκε - χάρη στη συμβολή της επιστήμης των πολιτών!
Οι πολίτες μπορούν να αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο στην προσπάθεια μας για κατανόηση των ραγδαίων αλλαγών του οικοσυστήματος μας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Sakis Lazarides που μοιράστηκε τη φωτογραφία του ξενικού θαλάσσιου σαλιγκαριού (γυμνοβράγχιου) Berthellina citrina!

Μπορείτε να κατεβάσετε το άρθρο που περιέχει άλλες 17 νέες καταγραφές ειδών σε χώρες της Μεσογείου στο παρακάτω λινκ:
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/21987/19443

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/
.................................................................
One more #alien species in the waters of Cyprus was recorded - thanks to the contribution of citizen-science!
Sea users can be a vital tool that helps us understand ecosystem shifts in a changing climate.

Thank you Sakis Lazarides for sharing your photo of the sea slug Berthellina citrina!

The article reports 17 more new records for Mediterranean countries and can be downloaded from here:
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/21987/19443

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Posted on Απρίλιος 02, 2020 0208 ΜΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 07, 2020

Νέο ξενικό είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του προγράμματος - New alien species with Atlantic origins recorded for the first time in the Mediterranean

Νέο ξενικό είδος, αυτόχθονο στον Δυτικό Ατλαντικό ωκεανό, εντοπίστηκε από επαγγελματία αλιέα στα Ίσθμια, στον Αργοσαρωνικό κόλπο. Μετά από επικοινωνία φίλου του αλιέα με την ομάδα του προγράμματος Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!! έγινε αναγνώριση του είδους Chaetodipterus faber και στάλθηκε το δείγμα για περαιτέρω μελέτη.

Σήμερα δημοσιεύτηκε η επιστημονική εργασία που τεκμηριώνει την καταγραφή του είδους στις ελληνικές θάλασσες και παράλληλα αποτελεί την πρώτη καταγραφή του είδους στη #Μεσόγειο.

Με βάση την απουσία καταγραφών του είδους σε χώρες του Ατλαντικού κοντά στο Γιβραλτάρ, αλλά και στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο, πιστεύουμε πως η εύρεση του ψαριού πιθανά οφείλεται σε απελευθέρωση ή διαφυγή από κάποιο #ενυδρείο.

Η Μεσόγειος είναι η πιο επιβαρυμένη περιοχή σε όλο τον κόσμο από τις θαλάσσιες εισβολές με κύρια αιτία εισόδου τη Διώρυγα του Σουέζ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των καταγραφών που υποδηλώνουν απελευθέρωση ή διαφυγή από ενυδρεία. Για αυτό και καλούμε όλους τους ενυδρειόφιλους να ενημερωθούν για το πρόβλημα και να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα ενυδρεία τους.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας συντήρησης του ενυδρείου να επικοινωνούν με τοπικά καταστήματα που φέρουν ενυδρεία, με την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο grcitesma@prv.ypeka.gr ή με τις τοπικές διαχειριστικές αρχές CITES.

Βρείτε την επιστημονική δημοσίευση στο νέο άρθρο μας εδώ: https://wp.me/p94Vaj-1Pt

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

.................................................................

New alien species, native to the western Atlantic, captured by a professional fisherman in Isthmia, Argosaronic Gulf. A friend of the fisher contacted the Is it Alien to you…. Share it!!! team. The individual identified as Chaetodipterus faber (Atlantic spadefish) and the specimen sent to iSea for further study.

Today the scientific publication published, which confirms the first record of the species in the Mediterranean and thus in the Greek waters.

Given the absence of Atlantic spadefish records across the Atlantic countries near the Strait of Gibraltar, but also in the Western and Central Mediterranean, we suspect the specimen was released or escaped from an aquarium, as the species is popular in the ornamental fish industry. In fact, we have recently received additional recordings of the species from nearby areas, indicating that more individuals of the species may have been released in the area. The last years, there is an increase in the number of reported alien species that are suspected to be introduced by an aquarium release.

In case of inability to maintain the aquarium, contact local aquarium stores, the CITES – Central Personal Authority of the Ministry of Environment and Energy at grcitesma@prv.ypeka.gr or the local management authorities CITES.

Find the scientific publication in our new article here: https://wp.me/p94Vaj-1Pt

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Posted on Απρίλιος 07, 2020 1042 ΠΜ by isea_org isea_org | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 08, 2020

Μετανάστευση των διαβολόψαρων (Mobula molular) - Migrating of the giant devil ray (Mobula molular)

Αυτό το μήνα, μέσα από τα γκρουπ του The MECO project παρακολουθούμε τη μετανάστευση των διαβολόψαρων (Mobula molular) από τη Γάζα προς τα βόρεια. Πριν λίγες μέρες και για δεύτερη χρονιά, είδαμε ένα μεγάλο κοπάδι στην Κύπρο (Ακαμάς), ενώ χθες ένα ακόμα μεγάλο κοπάδι κατευθυνόταν βόρεια του Ισραήλ.

Αν, παρά την καραντίνα, παρατηρήσετε διαβολόψαρα στη Κύπρο ή έχετε παλαιότερες φωτογραφίες, στείλτε μας τις καταγραφές σας!!! Θα μας βοηθήσει σημαντικά να κατανοήσουμε τις οδούς μετανάστευσης του μεγαλύτερου σαλαχιού της Μεσογείου.

Κάποια σαλάχια όπως τα αετόψαρα και τα διαβολόψαρα ποτέ δεν σταματούν να κολυμπούν και να μεταναστεύουν σε διάφορα μέρη για τροφή κάθε χρόνο. Αυτές οι μεγάλες ομάδες μπορούν να φτάσουν μέχρι 10.000 άτομα και είναι γνωστές ως "πυρετός".

Aν παρατηρήσετε κάποιο είδος σαλαχίου ή καρχαρία, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος Sharks and Rays in Gr and Cy.

.................................................................

This month, in the contexts of The MECO project, we are observing the migration of the Mediterranean giant devil ray population from Gaza to the northern part of the basin. A few days ago and for the second year in a row, we saw a large school in Cyprus (Akamas), while yesterday another large school was heading north of Israel.

If despite the quarantine, you'll notice any devil rays in Cyprus or if you have older photos of observations, please send them to us!!! It will help us a lot in understanding the migration routes of the largest Mediterranean ray.

Some rays, such as eagle rays and devil rays, never stop swimming and migrating to different places each year. These large groups can reach up to 10,000 individuals and are known as "fever".

If you have seen any shark or ray species, please send us your pictures in the project Sharks and Rays in Greece and Cyprus.

Posted on Απρίλιος 08, 2020 0138 ΜΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 09, 2020

Καβούρι φάντασμα - Ocypode cursor - Tufted ghost crab

🦀Καβούρι φάντασμα - Ocypode cursor - Tufted ghost crab 🦀
Ένα είδος καβουριού που το μέγεθος του δεν ξεπερνάει τα 5,5 εκατοστά αλλά η σημασία του για το περιβάλλον και τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια. Η κοινή ονομασία του, αναφέρεται στον χαρακτηριστικό χρωματισμό του που ταιριάζει απόλυτα με το χρώμα της άμμου.
Λειτουργεί σαν "καθαριστής" των ακτών καταναλώνοντας νεκρούς οργανισμούς που ξεβράζει το κύμα από ζωικά μέχρι φυτικά υπολείμματα. Καταναλώνει επίσης μυρμήγκια, μικρότερα καρκινοειδή και μικροάλγη. Πρόκειται για νυχτόβιο οργανισμό ο οποίος μπορεί να κρυφτεί στην άμμο φτιάχνοντας λαγούμια και συναντάται στην περιοχή όπου "σκάει" το κύμα. 🌊 Η γεωγραφική του κατανομή περιλαμβάνει τον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο. Ενώ εντάσσεται στο παράρτημα II της Σύμβασης της Βαρκελώνης ως απειλούμενο είδος που απειλείται με εξαφάνιση.
Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας με το είδος στο γκρουπ του προγράμματος Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!
Βρείτε την λίστα του παραρτήματος ΙΙ της Σύμβασης της Βαρκελώνης εδώ: https://www.rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_2013.pdf
Πηγή φωτογραφίας: https://www.inaturalist.org/observations/21115755

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


🦀Ocypode cursor - Tufted ghost crab🦀

A crab maximum carapace width up to 5.5 cm with great importance for the environment and the marine ecosystem. They are also called "ghost" because of the coloration pattern that allows them to hide on sight in the sand.
Operates as a "cleaner" of the coastline, consuming dead organisms (animals or plants) that are washed ashore🧹 It also consumes ants, smaller crustaceans and microalgae.
It is nocturnal species that can be found on sandy beaches and makes burrows on the higher line where the waves crash.🌊
The species is distributed across the Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea and is included in the list of endangered or threatened species, of the Barcelona Convention (Annex II)
Send us our observations of the species in our project Σε ξενίζει... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!
Find the species listed in Annex II of the Barcelona Convention here: https://www.rac-spa.org/sites/default/files/annex/annex_2_en_2013.pdf
Picture source: https://www.inaturalist.org/observations/21115755

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Posted on Απρίλιος 09, 2020 0651 ΠΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 13, 2020

Αναγνώριση ειδών - Species identification

Τρία είδη που πολλοί συγχέουν μεταξύ τους είναι η κατουρλίδα (Sygnathus typhle), η σακοράφα (Sygnathus acus) και το ξενικό είδος, η τρομπέτα (Fistularia commersonii).

👉Η κατουρλίδα και η σακοράφα ανήκουν στην οικογένεια των συγγναθίδων και συναντώνται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φτάνει το μέγιστο μήκος των 35 εκατοστών και η δεύτερη των 50. Λόγω του επίμηκους σώματος τους, πολλοί τα συγχέουν με το ξενικό είδος της τρομπέτας που ανήκει στην οικογένεια των φιστουλαρίδων.

👉Η τρομπέτα ή φιστουλάρια είναι ένα είδος ξενικό που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2001. Φτάνει το μέγιστο μήκος των 160 εκατοστών και τρέφεται με μικρόψαρα, καρκινοειδή και μαλάκια. Είναι βρώσιμο.

👉Τα κύρια χαρακτηριστικά που κάνουν τη φιστουλάρια να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη είναι το σχήμα του σώματος της, που είναι κάθετα πεπλατισμένο και όχι πλευρικά συμπιεσμένο, ενώ η ουρά της τελειώνει σε μαστιγοειδή σχηματισμό. Πολλοί δύτες έχουν αναφέρει ότι αλλάζει το χρώμα της ανάλογα με τις συνθήκες.

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Φωτογραφίες των τριών ειδών:
https://www.fishbase.se/summary/1770
https://www.fishbase.se/summary/1360
https://www.fishbase.se/summary/Fistularia-commersonii.html


The following three species get people usually confused when it comes to identification.
👉(Sygnathus typhle) the broadnosed pipefish and (Sygnathus acus) greater pipefish, belong to the Syngnathidae Family and are found almost all over Greece. The first one reaches a maximum length of 35 cm and the second of 50. Due to their elongated body, many confuse them with the alien species (Fistularia commersonii) blue-spotted cornetfish that belong to the Fistulariidae Family.

👉The cornetfish was first recorded in Greece in 2001. It reaches a maximum length of 160 cm and feeds on small fish, crustaceans, and mollusks. It is edible.

👉The main characteristics(features) that make Fistularia stand out from other species are the shape of its body, which is vertically flattened and not laterally compressed, while its tail has a whiplike formation. Many divers have reported changing its color depending on the conditions.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Photos of the three species:
https://www.fishbase.se/summary/1770
https://www.fishbase.se/summary/1360
https://www.fishbase.se/summary/Fistularia-commersonii.html

Posted on Απρίλιος 13, 2020 0839 ΠΜ by isea_org isea_org | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 14, 2020

Δηλητηριώδη και τοξικά ξενικά είδη - Venomous and poisonous alien species

Περίπου 1000 θαλάσσια ξενικά είδη εντοπίζονται στη Μεσόγειο εκ των οποίων περίπου 300 έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Ένας μικρός αριθμός ξενικών ειδών μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία. Μάθε περισσότερα για τα δηλητηριώδη και τοξικά είδη μέσα από αυτό το κοινό δελτίο τύπου που ετοιμάσαμε σε συνεργασία με άλλους 10 φορείς από όλη τη Μεσόγειο: https://bit.ly/2xrV1z1


About 1000 marine alien species occur in the #Mediterranean Sea. A small number induces human health impacts, being venomous and poisonous. Learn about the venomous and poisonous alien species here: https://bit.ly/2xrV1z1

Posted on Απρίλιος 14, 2020 0745 ΠΜ by isea_org isea_org | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 15, 2020

Πλατυκοκάλι (Alectis alexandrina) - The African threadfish (Alectis alexandrina)

Ένα από τα είδη που καταγράφονται στο πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!! είναι και το πλατυκοκάλι, (Alectis alexandrina, Alexandria pompano).

Πρόκειται για αυτόχθονο είδος της Μεσογείου, αλλά η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει ελάχιστα για την κατανομή και τη βιολογία του.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το είδος εμφανίζεται πλέον συχνά στην ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στην Κύπρο.🌍

Τα νεαρά άτομα του είδους έχουν στις σκληρές άκανθες του ραχιαίου, του κοιλιακού και του εδρικού πτερυγίου, λεπτές και επιμήκεις απολήξεις σχηματίζοντας έναν εντυπωσιακό οργανισμό που δεν θυμίζει σε τίποτα άτομα του είδους που έχουν ενηλικιωθεί.
Το είδος όσο μεγαλώνει, αποκτά πιο επίμηκες σώμα και χάνει τις απολήξεις από τα πτερύγια.

Συνήθως τα νεαρά άτομα εμφανίζονται ανοιχτά στο πέλαγος ή σε υφάλμυρα νερά, ενώ τα ενήλικα σε παράκτιες περιοχές με σχετικά μεγάλο βάθος.

🦑Τρέφονται κυρίως με καλαμάρια και άλλα είδη μικρότερων ψαριών.

Aν είδατε κάποιο ξενικό ή άγνωστο είδος, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος στο Facebook "Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!!".
Βρείτε την ομάδα εδώ: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/


One of the species recorded in the citizens' science program Is it Alien to you? Share it !!! It’s the African threadfish, (Alectis alexandrina, Alexandria pompano).
The species are native in the Mediterranean, but there is no deficient scientific data about its distribution and biology.
According to the data so far, the species appears frequently in the eastern Mediterranean and mainly in Cyprus.🌍

The young individuals have thin and elongated ends in the hard spines of the dorsal, ventral and medial fins, forming an impressive organism that bears no resemblance to the adult individuals.
As the species grows, the individual acquires a longer body and loses its spines from the fins.
Young individuals usually appear in the open sea or in brackish water, while adults in coastal areas with relatively great depth

🦑They feed mainly on squid and other smaller fish species.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Posted on Απρίλιος 15, 2020 0951 ΠΜ by isea_org isea_org | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Απρίλιος 16, 2020

Το ξενικό κνιδόζωο Cassiopea andromeda -Alien species Cassiopea andromeda

Ένα ακόμα ξενικό είδος που έχει εισέλθει από την Ερυθρά θάλασσα είναι το κνιδόζωο Cassiopea andromeda. Η συγκεκριμένη μέδουσα καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1942 στις Κυκλάδες.
Κύριο χαρακτηριστικό του είδους είναι το καφέ-κίτρινο χρώμα με άσπρα στίγματα και ρίγες. Συνήθως βρίσκεται σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς ή σε βυθούς που καλύπτονται από Ποσειδωνία.
Πολλές φορές συνηθίζει να κάθεται στον πυθμένα της θάλασσας ανάποδα, με αποτέλεσμα πολλοί να την μπερδεύουν με θαλάσσια ανεμώνη. Για το λόγο αυτό της έχει δοθεί και η Αγγλική κοινή ονομασία upsidedown jellyfish
Το είδος έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μεσόγειο.

Εάν έχεις παρατηρήσει και εσύ το συγκεκριμένο είδος, στείλε τις παρατηρήσεις σου στο γκρουπ του προγράμματος Σε ξενίζει .... Μοιράσου το μαζί μας-Is it Alien to you? Share it!!!
Βρες περισσότερες πληροφορίες για το είδος εδώ:
http://www.marinespecies.org/aphia.php
https://www.sealifebase.org/summary/Cassiopea-andromeda.html


Another alien species that has entered from the Red sea is Cassiopea andromeda(Upside-down jellyfish). This particular jellyfish was first recorded in Greece in 1942 in the Cyclades.
Cassiopea andromeda is a type of jellyfish that usually lives in intertidal sand or mudflats, shallow lagoons, and around mangroves. This jellyfish, many times are mistaken for a sea anemone, usually has its mouth upward on the bottom. Its bell, which is yellow-brown with streaks and spots that are white or pale, vibrates to make the water flow through its arms for respiration and the obtaining of food.
The species has spread throughout the Mediterranean.

If you have seen any alien or unknown species, please send us a picture or upload it to the Facebook group of the project "Is it Alien to you? Share it!!!".
Find the group here: https://www.facebook.com/groups/104915386661854/

Find more information about the species here:
http://www.marinespecies.org/aphia.php
https://www.sealifebase.org/summary/Cassiopea-andromeda.html

Posted on Απρίλιος 16, 2020 0919 ΠΜ by isea_org isea_org | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο