Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenbottleblue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:46 ΜΜ CST
Corythalia parvula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Corythalia parvula, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rl7836

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

  • adult female
Sassacus papenhoei - Photo (c) jcowles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by jcowles
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Sassacus papenhoei, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 03:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005445

Lachnum - Photo (c) Rand Workman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Rand Workman
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Lachnum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 02:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005419

Rutstroemiaceae - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Οικογένεια Rutstroemiaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 02:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005420
Small stipe
Big spore ejection when disturbed
Fruiting on the exposed embankment, but also under the leaves
Emerging directly from sand
Frayed rim on mature specimens

microscopy
spores =
asci =

Tarzetta - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Tarzetta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 02:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005437

microscopy
spores =
asci =

Scutellinia scutellata - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Scutellinia scutellata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 03:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005459

Botrytis cinerea - Photo (c) Rasbak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Botrytis cinerea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane41

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 04:54 ΜΜ CST
Frigga pratensis - Photo (c) Robb Navarro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robb Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Frigga pratensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

HAY-F-005451

Cortinarius eldoradoensis - Photo (c) Shannon Adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shannon Adams
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Cortinarius eldoradoensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierra_weir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 07:10 ΠΜ EST
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

evahedstrom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 10:32 ΠΜ CST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:50 ΠΜ CST
Sassacus - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Sassacus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:33 ΜΜ CST

Ετικέτες

Sidusa - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Sidusa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:18 ΠΜ EST
Corythalia bicincta - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadja Baumgartner
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Corythalia bicincta, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gorehamster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:44 ΠΜ CST
Corythalia parvula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Corythalia parvula, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Maevia inclemens - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Maevia inclemens, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettbudach

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 11:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Frostproof, FL, US (Google, OSM)
Cryptocephalus obsoletus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Cryptocephalus obsoletus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Ετικέτες

Chauliopleurus rufovittatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Chauliopleurus rufovittatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theachesney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:49 ΠΜ PDT
Russula olympiana - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Russula olympiana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:43 ΜΜ CST

Ετικέτες

Chauliopleurus rufovittatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Chauliopleurus rufovittatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 07:40 ΜΜ CST

Ετικέτες

Χρυσωπίνες - Photo (c) Frederik Leck Fischer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frederik Leck Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maquino81

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 12:15 ΜΜ -03
Zygoballus gracilipes - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Zygoballus gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 02:02 ΜΜ CDT
Sidusa - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Sidusa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:31 ΜΜ CST

Ετικέτες

Bursera simaruba - Photo (c) Ricard Busquets Reverte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ricard Busquets Reverte
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Bursera simaruba, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osarango1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 10:40 ΠΜ -05

Τόπος

Machala, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Reino: Animal
Filo: Arthropoda
Clase: Arachnida
Orden: Araneae
Familia: Salticidae
Género: Corythalia opima

Corythalia - Photo (c) Stephen Luk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Luk
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Corythalia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thirty_legs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 03:40 ΜΜ CST
Brenthia hexaselena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Brenthia hexaselena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thirty_legs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 11:57 ΠΜ CST
Brenthia hexaselena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Brenthia hexaselena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 11:37 ΠΜ CST

Περιγραφή

Wonderful little thing. Very tiny.

Ετικέτες

Brenthia hexaselena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Brenthia hexaselena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 01:11 ΜΜ CST

Τόπος

Toledo, BZ (Google, OSM)
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 09:31 ΜΜ EST
Zygoballus nervosus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη zygy: Zygoballus nervosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2666