Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chipperatl

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:54 ΠΜ EDT
Megisto cymela - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Megisto cymela, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garfungusthethird

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:26 ΜΜ EDT
Lacinipolia renigera - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Reichard
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Lacinipolia renigera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugboy16

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 05:39 ΜΜ EDT
Rhionaeschna mutata - Photo (c) jsemroc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jsemroc
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna mutata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timhealy

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 10:52 ΜΜ EDT
Rhionaeschna mutata - Photo (c) jsemroc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jsemroc
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna mutata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkonze

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:11 ΠΜ EDT
Gomphaeschna furcillata - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Gomphaeschna furcillata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_duchene

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:22 ΜΜ EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Basiaeschna janata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:49 ΠΜ ADT
Gomphaeschna furcillata - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Gomphaeschna furcillata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharrow-sparrow

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 12:55 ΜΜ CDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Basiaeschna janata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethshively

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 02:58 ΜΜ CDT
Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trennonrwint

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:35 ΜΜ EDT
Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpdonald

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 06:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

end of life

Coryphaeschna ingens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Coryphaeschna ingens, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose728

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 06:38 ΠΜ CST
Rhionaeschna multicolor - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna multicolor, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_graham

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:18 ΠΜ EDT
Gomphaeschna furcillata - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Gomphaeschna furcillata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristikay13

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:15 ΜΜ PDT
Rhionaeschna californica - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna californica, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

We were looking at a gall just inches away and they didn’t flinch… so chill.

Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:55 ΠΜ EDT
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Epiaeschna heros, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmmeyers

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:25 ΠΜ EDT
Rhionaeschna mutata - Photo (c) jsemroc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jsemroc
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna mutata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonccorbett

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:20 ΜΜ CDT
Nasiaeschna pentacantha - Photo (c) Ruthanne Thomas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruthanne Thomas
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Nasiaeschna pentacantha, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creekgirl

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 07:31 ΜΜ EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Basiaeschna janata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidi

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradsevers

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Crawfordville (Google, OSM)
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Epiaeschna heros, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Vaseux Cliffs Provincial Park, BC, Canada

Ετικέτες

Rhionaeschna californica - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Rhionaeschna californica, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylbrooks1998

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

He loves the attention

Anax junius - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 02:20 ΜΜ EDT
Epiaeschna heros - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Epiaeschna heros, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dargon

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:32 ΜΜ EDT
Gomphaeschna furcillata - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Gomphaeschna furcillata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arin16

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:56 ΜΜ EDT
Hagenius brevistylus - Photo (c) lenoreatwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Hagenius brevistylus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joelmc

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:42 ΠΜ EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Plathemis lydia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trtgers

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevetobin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Carlisle Cranberry Bog

Libellula cyanea - Photo (c) John B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Libellula cyanea, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevetobin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Carlisle Cranberry Bog

Erythemis simplicicollis - Photo (c) Roger Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zvkemp: Erythemis simplicicollis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 76171