Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicz

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Eclépens, Suisse (Google, OSM)
Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcon_blue

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 07:01 ΜΜ CEST
Pyrochroa coccinea - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Pyrochroa coccinea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:50 ΠΜ CEST
Pyrochroa coccinea - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Pyrochroa coccinea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liahg

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 11:31 ΠΜ BST
Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gremace

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 10:02 ΠΜ CEST
Messor minor - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor minor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερος Ο Νάνος (Phaneroptera nana)

Παρατηρητής

saracinodaniele

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 12:48 ΜΜ CEST
Φανερόπτερος Ο Νάνος - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Φανερόπτερος Ο Νάνος (Phaneroptera nana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilberthvillegas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 08:27 ΠΜ CST
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickneim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 03:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

The biggest ant I have ever seen. Almost 3cm!

Messor capitatus - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor capitatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 07:10 ΜΜ CEST
Messor - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Messor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 10:33 ΠΜ CEST

Περιγραφή

B121

Aphaenogaster spinosa - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Aphaenogaster spinosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 10:38 ΠΜ CEST
Camponotus lateralis - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Camponotus lateralis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 06:34 ΜΜ CEST

Περιγραφή

MM-18-A141

Messor minor - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor minor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερος Ο Νάνος (Phaneroptera nana)

Παρατηρητής

saracinodaniele

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 12:48 ΜΜ CEST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mak

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 12:18 ΜΜ SAST
Messor - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Messor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 03:00 ΜΜ CEST
Camponotus vagus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Camponotus vagus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabettasbrega

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 12:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

MM-16-A449

Lasius - Photo (c) Steven Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Lasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatricek

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 06:24 ΜΜ SAST
Lasius emarginatus - Photo (c) Arman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arman
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Lasius emarginatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesmazzo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 10:20 ΠΜ CEST
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 02:10 ΜΜ CEST
Messor structor - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor structor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 09:22 ΠΜ CEST
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

takky_jr

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 07:51 ΜΜ SAST
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 05:13 ΜΜ CEST
Messor minor - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor minor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mak

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 06:24 ΜΜ SAST
Messor wasmanni - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Messor wasmanni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninomedia

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 06:11 ΜΜ SAST
Messor - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Messor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francyx

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 07:11 ΠΜ SAST
Lasius emarginatus - Photo (c) Arman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arman
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Lasius emarginatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mak

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:43 ΜΜ SAST
Aphaenogaster spinosa - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Aphaenogaster spinosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michidisperso

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 06:19 ΜΜ CEST

Τόπος

Parma PR, Italia (Google, OSM)
Formica - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Formica, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michidisperso

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 06:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Parma PR, Italia (Google, OSM)
Pheidole megacephala - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Pheidole megacephala, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michidisperso

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 06:39 ΜΜ CEST

Τόπος

Parma PR, Italia (Google, OSM)
Lasius - Photo (c) Steven Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Γένος Lasius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

impuls4444

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 05:57 ΜΜ SAST
Crematogaster scutellaris - Photo (c) Lenin Raga Maravilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lenin Raga Maravilla
Η ταυτότητα του χρήστη zermat: Crematogaster scutellaris, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 98