Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catwoman1961

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 03:35 ΜΜ EDT
Canna × hybrida - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Canna × hybrida, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)

Παρατηρητής

adriskill

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:30 ΠΜ CDT
Neomyzocallis asclepiadis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Neomyzocallis asclepiadis, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On common milkweed blossoms

Monocrepidius lividus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Monocrepidius lividus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecildomyiidae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Blandon, PA, USA (Google, OSM)
Monocrepidius lividus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Monocrepidius lividus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:13 ΜΜ EDT
Monocrepidius lividus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Monocrepidius lividus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderboy2015

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:13 ΜΜ EDT
Monocrepidius lividus - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Monocrepidius lividus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)

Παρατηρητής

carinazettel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:43 ΜΜ CET
Νηματόκερα - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cf125

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:23 ΠΜ GMT

Περιγραφή

On a rotting stick. The insect in the middle of photo 3 may be different.

Εξάποδα - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by solomon hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emty

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:03 ΠΜ CET

Περιγραφή

Don't look like a snail: No antennas visible, no breathing hole. It's more like a caterpillar or chrysalis of an insect

Stylommatophora - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τάξη Stylommatophora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emacruces

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:26 ΠΜ -03

Περιγραφή

Vallecitos

Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)

Παρατηρητής

kevinmack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:33 ΠΜ EST
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

bobwoodward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseesgenial2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:22 ΠΜ -04
Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:59 ΜΜ CEST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturfreund321

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:25 ΠΜ CET
Araneomorphae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 06:06 ΜΜ CEST
Ανθόφιλα - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:59 ΜΜ GMT
Εντομοβρυόμορφα - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:50 ΜΜ CET
Trombidiformes - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τάξη Trombidiformes, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

katiemcgee25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:04 ΠΜ EAT

Τόπος

Madagascar (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 08:10 ΠΜ MST
Lepismatidae - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Οικογένεια Lepismatidae, Ένα μέλος του Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 04:30 ΠΜ -05
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverlovesinverts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 11:27 ΠΜ EST

Περιγραφή

Found dead. The antennae and some of the legs are broken in the images in which the insect is pinned.

Τριχόπτερα - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

crubinfeld

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:29 ΠΜ EST
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 03:36 ΜΜ -05
Trombidiformes - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τάξη Trombidiformes, Ένα μέλος του Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:09 ΠΜ IST
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipswichbirder

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:34 ΜΜ CEST
Juliformia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Υπερτάξη Juliformia, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

cs22b039

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:07 ΜΜ IST
Ξιφοφόρα - Photo (c) carlosnieves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by carlosnieves
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uriches

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:10 ΠΜ MSK
Hemerobiiformia - Photo (c) Ryan Cooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Cooke
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Υποτάξη Hemerobiiformia, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dark_l0rd2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:00 ΠΜ EST

Τόπος

Apex, NC, US (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Τριχόπτερα - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη zealouswizard: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 54297