Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

soran4

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:25 AM +03

Περιγραφή

Albino rock bunting

Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soran4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Capra aegagrus aegagrus - Photo (c) Soran H. Ahmad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Capra aegagrus ssp. aegagrus, Ένα μέλος του Αίγαγρος (Capra aegagrus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkerhoward00

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 08:54 AM EST
Anas fulvigula - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

parkerhoward00

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:38 PM EST
Ψαλίδα Του Βορρά - Photo (c) Brendan Lally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

parkerhoward00

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:39 PM EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeweisensee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 04:16 PM EST
Anas platyrhynchos × fulvigula - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas platyrhynchos × fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

thenatureaffair

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:18 PM IST
Ψαλίδα Του Βορρά - Photo (c) Brendan Lally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

unique_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:25 PM PST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

bayareawalker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:02 PM PST

Περιγραφή

White wing tips and tail. Maybe with domestic mixed in?

Οικόσιτη Πάπια - Photo (c) Nido Paras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Οικόσιτη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

vicnaz1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:47 PM EST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:01 PM EST

Περιγραφή

Orlando Wetlands Park, Orange County, FL, January 2022.

Anas platyrhynchos × fulvigula - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas platyrhynchos × fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffeetree

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 11:23 AM CST
Anas fulvigula - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:58 PM MST
Anas crecca carolinensis - Photo (c) Jared Manninen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas crecca ssp. carolinensis, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 02:36 PM MST
Anas crecca carolinensis - Photo (c) Jared Manninen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas crecca ssp. carolinensis, Ένα μέλος του Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

izwill123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:15 PM UTC

Περιγραφή

Medium sized aquatic bird with black and brown feathers and webbed feet. A mix of males and females. observed near the reservoir in Irishtown Nature Park. The middle one is a black duck.

Σκουρόπαπια - Photo (c) P. Raja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Raja
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Σκουρόπαπια (Anas rubripes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

hakkitakki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:09 PM UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

cmclements

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 05:04 PM AST

Περιγραφή

Group of Ducks
Found in Stream
Brown
Feathered

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

hakkitakki

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:11 PM UTC
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macrhybopsis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 03:47 PM PST
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 04:57 PM PST
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 03:02 PM PST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

epf_7g5_hugo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

pfollowill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This male American Black Duck has been reported by multiple birders over the past two weeks at this location. These are details of photos taken from a distance as the bird shared a log with a female Mallard.

Σκουρόπαπια - Photo (c) P. Raja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Raja
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Σκουρόπαπια (Anas rubripes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deb176

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:14 PM EST

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Anas fulvigula - Photo (c) Len Blumin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas fulvigula, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

selenadianeatwell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 09:24 AM AST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpandacat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:41 PM CST
Anas zonorhyncha - Photo (c) Greg Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas zonorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heybrows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 12:13 PM JST
Anas zonorhyncha - Photo (c) Greg Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Anas zonorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

drsimon51

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:19 PM EST
Σκουρόπαπια - Photo (c) P. Raja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Raja
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Σκουρόπαπια (Anas rubripes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mw52berg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 01:48 PM PST
Αμερικανικό Σφυριχτάρι - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Αμερικανικό Σφυριχτάρι (Mareca americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcthornton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 11:30 AM GMT
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) zametnya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη zayn_alnajm: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16212