Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonatansantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 01:29 ΠΜ -03
Gamelia catharina - Photo (c) Jhonatan Santos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jhonatan Santos
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Gamelia catharina, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018
Carystus lota - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Carystus lota, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaiva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 11:21 ΠΜ -03
Emesis mandana - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Emesis mandana, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:26 ΜΜ -03
Theagenes dichrous - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Theagenes dichrous, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovale-sc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 08:59 ΠΜ -03
Vettius artona - Photo (c) Dr. Alexey Yakovlev, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dr. Alexey Yakovlev
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Vettius artona, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbraitamaral

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 03:45 ΜΜ -03
Protesilaus protesilaus - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Protesilaus protesilaus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizeu_eduardo_czekalski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 03:13 ΜΜ -03
Protesilaus molops megalurus - Photo (c) E.E. Prodossimo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by E.E. Prodossimo
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Protesilaus molops ssp. megalurus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre1de2meijer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 04:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

Protesilaus protesilaus (vidro-no-ar; Papilionidae – Papilioninae)
(10/12/2021; Guaraqueçaba, Morato, estradinha que liga a Reserva Natural Salto Morato à rodovia PR-405).

Protesilaus protesilaus - Photo (c) Erick Noe Tapia Banda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Noe Tapia Banda
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Protesilaus protesilaus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:14 ΜΜ -03

Τόπος

Campo zoo (Google, OSM)
Emesis neemias - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Emesis neemias, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)

Παρατηρητής

fernandoborges

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 08:39 ΜΜ -03

Περιγραφή

Apto 5o andar

Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 02:15 ΜΜ -03
Eresia lansdorfi - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Eresia lansdorfi, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:33 ΠΜ -03
Vanessa carye - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Vanessa carye, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cauaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 11:07 ΠΜ -03
Telegonus cretatus adoba - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Telegonus cretatus ssp. adoba, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veiga_f

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 02:15 ΜΜ UTC
Hesperocharis erota - Photo (c) Roberto Cyrino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Cyrino
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Hesperocharis erota, Ένα μέλος του Ανθοχαριδίνοι (Φυλή Anthocharidini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ackruger

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019
Eueides pavana - Photo (c) Jhonatan Santos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jhonatan Santos
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Eueides pavana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_marinero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:16 ΠΜ -03

Περιγραφή

Historis odius

Historis odius - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Historis odius, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

geffc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Heliconius ethilla narcaea - Photo (c) Micaela Hierro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Micaela Hierro
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Heliconius ethilla ssp. narcaea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:19 ΠΜ -03
Dircenna dero - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Dircenna dero, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passarinhando

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019

Περιγραφή

Anastrus sempiternus sempiternus (Butler & H. Druce, 1872)

Echelatus sempiternus simplicior - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Echelatus sempiternus ssp. simplicior, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandradalia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Nas asas superiores, dependendo da incidência da luz, percebe-se um reflexo lilás-rosa-arroxeado brilhante

In the upper wings, depending on the incidence of light, you will notice a bright lilac-pink-purple reflection

Echelatus sempiternus simplicior - Photo (c) alessandradalia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by alessandradalia
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Echelatus sempiternus ssp. simplicior, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_4

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:45 ΠΜ -03
Hesperocharis erota - Photo (c) Roberto Cyrino, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Cyrino
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Hesperocharis erota, Ένα μέλος του Ανθοχαριδίνοι (Φυλή Anthocharidini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roe_brasil

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 07:01 ΠΜ -03
Adelpha syma - Photo (c) Ezequiel Racker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ezequiel Racker
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Adelpha syma, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:16 ΠΜ -03
Adelpha mythra - Photo (c) Maristela Zamoner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maristela Zamoner
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Adelpha mythra, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 01:09 ΜΜ -03
Epityches eupompe - Photo (c) Sandro Von Matter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sandro Von Matter
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Epityches eupompe, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:37 ΜΜ -03
Myscelia orsis - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Myscelia orsis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 01:56 ΜΜ -03
Leptophobia aripa - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Leptophobia aripa, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredmachado

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:40 ΜΜ -03
Abaeis arbela - Photo (c) rick_costa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rick_costa
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Abaeis arbela, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulocesaralexandre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 02:43 ΜΜ -03
Canesia pallida - Photo (c) Frank Thomas Sautter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Thomas Sautter
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Canesia pallida, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 12:40 ΜΜ -04
Canesia pallida - Photo (c) Frank Thomas Sautter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Thomas Sautter
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Canesia pallida, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 03:22 ΜΜ -03
Canesia pallida - Photo (c) Frank Thomas Sautter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Thomas Sautter
Η ταυτότητα του χρήστη zamoner_maristela: Canesia pallida, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1021