Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:04 ΠΜ MSK

Περιγραφή

на липе

Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 01:40 ΜΜ MSK

Περιγραφή

plus Anomodon longifolius

Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2011 04:04 ΜΜ MSK
Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 12:08 ΜΜ MSK
Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 01:03 ΜΜ MSK
Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2013 05:00 ΜΜ MSK
Anomodontella longifolia - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Anomodontella longifolia, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:42 ΜΜ +07
Plagiomnium cuspidatum - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Plagiomnium cuspidatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:35 ΠΜ +07
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:36 ΠΜ +07
Leskea polycarpa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Leskea polycarpa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 01:39 ΜΜ +07
Brachythecium - Photo (c) Pasquale Buonpane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pasquale Buonpane
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Γένος Brachythecium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 03:52 ΜΜ +07
Dicranum montanum - Photo (c) Ahmed Mujčinović, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ahmed Mujčinović
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Dicranum montanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 04:11 ΜΜ +07
Rhytidiadelphus subpinnatus - Photo (c) Thomas Guggemoos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Guggemoos
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Rhytidiadelphus subpinnatus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:04 ΠΜ +07
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:06 ΠΜ +07
Ceratodon purpureus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Ceratodon purpureus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:56 ΠΜ +07
Brachythecium - Photo (c) Pasquale Buonpane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pasquale Buonpane
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Γένος Brachythecium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 03:04 ΜΜ +07
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 11:26 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Hypnum cupressiforme - Photo (c) Chloe Matthews-Prosser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chloe Matthews-Prosser
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Hypnum cupressiforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:49 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Leskea polycarpa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jean-Paul Boerekamps
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Leskea polycarpa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanxto_

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 06:13 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Moistened

Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanxto_

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 05:55 ΜΜ MSK
Leptobryum pyriforme - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Leptobryum pyriforme, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanxto_

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 11:46 ΠΜ MSK
Thuidium - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kellman
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Γένος Thuidium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thanxto_

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:42 ΜΜ MSK
Thuidium - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kellman
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Γένος Thuidium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

alexey_zakharinskij

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 04:41 ΜΜ MSK
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 02:26 ΜΜ +07
Abietinella abietina - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Abietinella abietina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sibnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 03:21 ΜΜ +07
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2009 01:28 ΜΜ MSK
Fomitopsis quercina - Photo (c) Robert Coulombe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Fomitopsis quercina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruslansadykov

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:26 ΜΜ MSK

Περιγραφή

On rhysomorphes under bark of dead B. pendula

Nannengaella contexta - Photo (c) Alison Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Nannengaella contexta, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daashoonkaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:18 ΠΜ MSK
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Tubifera applanata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:03 ΜΜ MSK
Diderma spumarioides - Photo (c) Pam Janszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Janszen
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Diderma spumarioides, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 12:05 ΜΜ MSK

Περιγραφή

на сныти

Diderma spumarioides - Photo (c) Pam Janszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Janszen
Η ταυτότητα του χρήστη yury_ishchenko: Diderma spumarioides, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 1375