Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:00 ΠΜ PDT
Aquilegia formosa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Aquilegia formosa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gimblythebeetle

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:32 ΜΜ EDT
Cassiopea andromeda - Photo (c) Dani Barchana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Barchana
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Cassiopea andromeda, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicapl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:45 ΜΜ EDT
Cassiopea andromeda - Photo (c) Dani Barchana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Barchana
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Cassiopea andromeda, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 04:19 ΜΜ EDT
Cassiopea andromeda - Photo (c) Dani Barchana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dani Barchana
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Cassiopea andromeda, Ένα μέλος του Κολποφόρα (Υποτάξη Kolpophorae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 07:21 ΠΜ EDT
Oreaster reticulatus - Photo (c) mayiszambo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Oreaster reticulatus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:18 ΜΜ PDT
Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:19 ΜΜ PDT
Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:20 ΜΜ PDT
Oxalis oregana - Photo (c) Arica Rivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arica Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Oxalis oregana, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:22 ΜΜ PDT
Clintonia andrewsiana - Photo (c) lakedragonfly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Clintonia andrewsiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:45 ΜΜ PDT
Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:47 ΜΜ PDT
Trillium ovatum - Photo (c) Brent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Trillium ovatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 05:24 ΜΜ PDT
Erythranthe nasuta - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Erythranthe nasuta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 05:28 ΜΜ PDT
Lupinus bicolor - Photo (c) Gary Nach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Lupinus bicolor, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 05:28 ΜΜ PDT
Dipterostemon capitatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Dipterostemon capitatus, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 03:47 ΜΜ PDT
Sialia mexicana - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Sialia mexicana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:32 ΠΜ PDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:22 ΠΜ PDT
Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by qli
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Εδαφόβιος Σκίουρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:28 ΠΜ PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:26 ΠΜ PDT
Dryobates nuttallii - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Dryobates nuttallii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 02:38 ΜΜ PDT
Ceanothus thyrsiflorus - Photo (c) sjdegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Ceanothus thyrsiflorus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 02:47 ΜΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:11 ΜΜ PST
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Anthopleura sola, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:11 ΠΜ PST
Euphydryas chalcedona - Photo (c) photojuls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Euphydryas chalcedona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:11 ΠΜ PST
Euphydryas chalcedona - Photo (c) photojuls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Euphydryas chalcedona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκάβουρας (Callinectes sapidus)

Παρατηρητής

yamsdb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 02:40 ΜΜ EST
Γαλαζοκάβουρας - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Γαλαζοκάβουρας (Callinectes sapidus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:26 ΜΜ PST
Ceanothus thyrsiflorus - Photo (c) sjdegen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Ceanothus thyrsiflorus, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris ssp. nereis)

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris ssp. nereis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 04:43 ΜΜ PST
Boreoberthella chacei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Boreoberthella chacei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliejagoda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:03 ΠΜ PST
Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulysses20

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 04:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tadpole

Pseudacris regilla - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη youngster_joey: Pseudacris regilla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 238