Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteocassella

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 09:18 PM CDT
Sermyle - Photo (c) Seth Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Sermyle, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2008 01:35 PM CET
Pseudophasma - Photo (c) David Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Pseudophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffgallice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 09:33 AM -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Acanthometriotes - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Υπογένος Acanthometriotes, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom-kirschey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 08:47 PM WIB

Τόπος

San Martin, Peru (Google, OSM)
Oreophoetes peruana - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Oreophoetes peruana, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegodeza

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:35 PM -05

Τόπος

Tarapoto, Perú (Google, OSM)
Oreophoetes peruana - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Oreophoetes peruana, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vangaman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 10:54 AM UTC
Oreophoetes - Photo (c) Drägüs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Oreophoetes, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travispence

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:24 AM UTC
Xerosomatini - Photo (c) damonsalveo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel A. Monsalve Ortiz
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Xerosomatini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurel85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:14 PM -05
Phantasca - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Phantasca, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 09:00 PM EDT
Rhynchacris - Photo (c) Nathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Rhynchacris, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliya56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:59 PM UTC
Oncotophasma - Photo (c) Clara María Arango, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Oncotophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auroritaespinal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:48 AM UTC
Prisopus - Photo (c) enriquekikin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Prisopus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamiherrera05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:17 AM UTC
Prisopus - Photo (c) enriquekikin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Prisopus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeniquea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:22 AM UTC

Τόπος

Saint Ann (Google, OSM)

Περιγραφή

This insect is extremely unique. It can be green or brown. This special adaptation allows for outdoor survival. It has chewing mouth parts.
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Insecta
Order Phasmatodea
Family Phasmatidae

Clonistria - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Clonistria, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

lintonarneaud

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:30 PM ADT

Περιγραφή

Very large

Phanocles mutica - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Phanocles mutica, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 12:29 PM EST

Περιγραφή

Genus ID by Oskar Conle, who stated this is a subadult male

Bacteria ferula - Photo (c) Tom Brooks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Bacteria ferula, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zalibke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:55 PM -05

Τόπος

Mera, EC-PA, EC (Google, OSM)
Spinopeplus - Photo (c) naturalist1214, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Spinopeplus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurel85

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:13 PM -05
Pseudophasma - Photo (c) David Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Pseudophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lolavioleta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:23 AM -05
Paraprisopus - Photo (c) robirdman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Paraprisopus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 05:14 PM CEST
Libethra - Photo (c) Luis G Restrepo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Libethra, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:10 PM UTC
Ocnophila - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Ocnophila, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsonek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 07:55 AM PDT

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Libethra - Photo (c) Luis G Restrepo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Libethra, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmontalvo7

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:51 PM -05
Pseudophasma bispinosum - Photo (c) Daniel Puckett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Pseudophasma bispinosum, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmontalvo7

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:51 PM -05
Pseudophasma - Photo (c) David Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Pseudophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 05:38 PM -05
Libethroidea - Photo (c) Carla Daniela Torres Arizaga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Libethroidea, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbeth_23

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:59 AM UTC
Prisopus - Photo (c) enriquekikin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Prisopus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmtt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 11:21 AM UTC

Τόπος

Ballena Royale (Google, OSM)

Περιγραφή

On gate

Diapheromerini - Photo (c) Brian Gooding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Diapheromerini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:06 PM CEST

Τόπος

Limón, Costa Rica (Google, OSM)
Rhynchacris ornata - Photo (c) Nathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Rhynchacris ornata, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis240

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 05:46 PM UTC
Phanocles - Photo (c) Rogelio Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Phanocles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 10:54 PM EDT

Περιγραφή

Hotel El Bosque Monteverde, Puntarenas Province, Monteverde

Anthericonia anketeschke - Photo (c) sullivanribbit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Anthericonia anketeschke, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily2110

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 08:37 AM EDT
Diapheromerini - Photo (c) Brian Gooding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Diapheromerini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1360