Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockytopred

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 08:02 ΠΜ CST
Trychopeplus - Photo (c) Noah Brett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Brett
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Trychopeplus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heleneochjimmy

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 01:29 ΜΜ CST
Phanocles - Photo (c) Rogelio Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogelio Martínez
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Phanocles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heuvelyoup

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:57 ΠΜ CST
Stratocleini - Photo (c) Colby Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colby Baker
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Stratocleini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmabittacus

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:20 ΠΜ CST
Stratocleini - Photo (c) Colby Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colby Baker
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Stratocleini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anngebee

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 08:48 ΠΜ CST
Anthericonia anketeschke - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Anthericonia anketeschke, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anngebee

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 08:49 ΠΜ CST
Oncotophasma - Photo (c) Yannick Bellanger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yannick Bellanger
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Oncotophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nvanzanten

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 07:39 ΜΜ CST
Diapheromerinae - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Υποοικογένεια Diapheromerinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:47 ΜΜ CST
Pseudophasmatidae - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Οικογένεια Pseudophasmatidae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:31 ΜΜ CST
Isagoras - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Isagoras, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimstrohriegl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:32 ΜΜ CST
Metriophasma - Photo (c) Diegophidio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Metriophasma, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2005 07:01 ΜΜ -03

Τόπος

Lucifer (Google, OSM)
Metriophasma baculus - Photo (c) Sébastien SANT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sébastien SANT
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Metriophasma baculus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2010 12:11 ΠΜ -03

Τόπος

Inselberg (Google, OSM)
Creoxylus spinosus - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Creoxylus spinosus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2011 08:12 ΠΜ -03

Τόπος

Inselberg (Google, OSM)
Periphloea corticina - Photo (c) arnaud_aury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by arnaud_aury
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Periphloea corticina, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 08:21 ΜΜ -03

Τόπος

Lac sud 1 (Google, OSM)
Creoxylus spinosus - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Creoxylus spinosus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_dewynter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 12:12 ΠΜ -03

Τόπος

Haut Courcibo (Google, OSM)
Phanocloidea muricata - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Phanocloidea muricata, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack_liu_icdf

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 10:51 ΜΜ AST
Diapheromerini - Photo (c) Brian Gooding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Gooding
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Φυλή Diapheromerini, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolina_pinto

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 09:10 ΠΜ CST
Phanocles - Photo (c) Rogelio Martínez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogelio Martínez
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Phanocles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_venegas_barrantes

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:49 ΠΜ CST
Trychopeplus laciniatus - Photo (c) Oscar Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oscar Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Trychopeplus laciniatus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrixqc

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024
Rhynchacris - Photo (c) Nathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Rhynchacris, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparrowoutbound

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:09 ΜΜ CST
Diapheromeridae - Photo (c) Alan Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Wells
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Οικογένεια Diapheromeridae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyshelle

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:40 ΜΜ CST
Alienobostra - Photo (c) Tanya Dapkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tanya Dapkey
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Alienobostra, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berith_

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:31 ΜΜ CST
Trychopeplus - Photo (c) Noah Brett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Brett
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Trychopeplus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marylinhuff

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 09:16 ΜΜ CST
Calynda - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Calynda, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendely_pamela

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 06:56 ΜΜ CST
Rhynchacris - Photo (c) Nathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nathan
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Rhynchacris, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

kendely_pamela

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:19 ΜΜ CST

Περιγραφή

Parece una araña con cuerpo de insecto palo

Έντομα - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Graham Winterflood
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostincr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 07:16 ΜΜ CST
Isagoras - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Isagoras, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanna320

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024
Diapheromerinae - Photo (c) John P Friel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John P Friel
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Υποοικογένεια Diapheromerinae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcabarcap

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:35 ΠΜ CST
Alienobostra - Photo (c) Tanya Dapkey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tanya Dapkey
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Alienobostra, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrisonkwest

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:00 ΠΜ CST
Trychopeplus - Photo (c) Noah Brett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Brett
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Γένος Trychopeplus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsoncobb

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 03:34 ΜΜ CST
Phanoclocrania dorsuaria - Photo (c) Albert Kang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Albert Kang
Η ταυτότητα του χρήστη yannickasper: Phanoclocrania dorsuaria, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3674