Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctmdb

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Τόπος

Guilin, CN-GX, CN (Google, OSM)
Formosana malleolata - Photo (c) 中国陆贝数据库CTMDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 中国陆贝数据库CTMDB
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Formosana malleolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctmdb

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023

Τόπος

Yibin (Google, OSM)
Formosana goniostoma - Photo (c) 中国陆贝数据库CTMDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 中国陆贝数据库CTMDB
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Formosana goniostoma, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:14 ΜΜ CST
Macrophaedusa veruta - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa veruta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:59 ΠΜ CST
Formosanella friniana - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Formosanella friniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 12:09 ΜΜ CST
Hemiphaedusa moellendorffiana - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yan Cai
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa moellendorffiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 11:57 ΠΜ CST
Hemiphaedusa labyrinthoides - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa labyrinthoides, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:48 ΜΜ CST
Hemiphaedusa labyrinthoides - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa labyrinthoides, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 12:08 ΜΜ CST
Hemiphaedusa pluviatilis - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa pluviatilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 07:59 ΠΜ CST
Hemiphaedusa pluviatilis - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa pluviatilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:56 ΜΜ CST
Macrophaedusa cecillii - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa cecillii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:39 ΜΜ CST
Macrophaedusa cecillii - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa cecillii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 08:41 ΠΜ CST

Περιγραφή

tentative 暂定

Macrophaedusa cecillii - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa cecillii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 08:42 ΜΜ CST
Macrophaedusa veruta - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa veruta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 07:33 ΜΜ CST
Macrophaedusa veruta - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Macrophaedusa veruta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 08:59 ΜΜ CST
Serriphaedusa - Photo (c) 中国陆贝数据库CTMDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 中国陆贝数据库CTMDB
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Serriphaedusa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 03:23 ΜΜ CST
Hemiphaedusa - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Hemiphaedusa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 11:38 ΠΜ CST
Phaedusa - Photo (c) 辰語, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 辰語
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Phaedusa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 01:36 ΜΜ CST
Tropidauchenia orientalis - Photo (c) 中国陆贝数据库CTMDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 中国陆贝数据库CTMDB
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Tropidauchenia orientalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidostiarius

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 10:50 ΠΜ CST
Formosana pacifica - Photo (c) 通通, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 通通
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Formosana pacifica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphin07

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 01:49 ΜΜ CST
Tropidauchenia orientalis - Photo (c) 中国陆贝数据库CTMDB, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 中国陆贝数据库CTMDB
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Tropidauchenia orientalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabustitan

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 11:33 ΜΜ CST
Limacus flavus - Photo (c) Richard Hasegawa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Hasegawa
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Limacus flavus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangdi

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 09:51 ΠΜ CST
Bradybaena fortunei - Photo (c) plusq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by plusq
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Bradybaena fortunei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:08 ΠΜ CST
Hemiphaedusa ringens - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yan Cai
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Hemiphaedusa ringens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 10:26 ΠΜ CST
Metalycaeus - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Metalycaeus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 09:32 ΠΜ CST
Satsuma uncopila - Photo (c) 豆豆, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 豆豆
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Satsuma uncopila, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:06 ΜΜ CST
Nesiohelix - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許慶強
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Nesiohelix, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 04:35 ΜΜ CST
Nesiohelix - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許慶強
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Γένος Nesiohelix, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 04:47 ΜΜ CST
Satsuma laeva - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Satsuma laeva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 03:08 ΜΜ CST
Cyclotus fortunei - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Cyclotus fortunei, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oospira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:34 ΠΜ CST
Cyclotus fortunei - Photo (c) 汪湛闻/muyaocraft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 汪湛闻/muyaocraft
Η ταυτότητα του χρήστη xuzhijie: Cyclotus fortunei, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1534