Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dec_aa

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:56 ΜΜ -04
Tuberculanostoma - Photo (c) Jared Shorma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Shorma
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Υπογένος Tuberculanostoma, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 02:42 ΜΜ AEST
Trichopsomyia - Photo (c) Will Linnard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Will Linnard
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Trichopsomyia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:04 ΠΜ -05
Platycheirus - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Platycheirus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

gthreebao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 01:42 ΜΜ CST
Eumerus - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Eumerus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 08:29 ΠΜ UTC

Τόπος

Dili, Timor-Leste (Google, OSM)
Episyrphus - Photo (c) joaquinportela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Episyrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erckitsch

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 12:05 ΜΜ -03
Meromacrus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Meromacrus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglascook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 11:41 ΠΜ CDT
Mallota - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Mallota, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglascook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 11:41 ΠΜ CDT
Mallota - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Mallota, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franklinhowley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:55 ΠΜ AST
Monoceromyia - Photo (c) Pam Piombino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Piombino
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Monoceromyia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javian_harriott

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 01:37 ΜΜ EST
Monoceromyia daphnaeus - Photo (c) Javian Harriott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javian Harriott
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Monoceromyia daphnaeus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antony2675

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 06:49 ΠΜ AWST

Περιγραφή

管蚜蠅族

Kertesziomyia semisplendens - Photo (c) 熊盛志, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 熊盛志
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Kertesziomyia semisplendens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020

Περιγραφή

食蚜蠅 Kertesziomyia bicolor? /紫色食蚜蠅 Kertesziomyia violascens? Kertesziomyia formosana

Kertesziomyia semisplendens - Photo (c) 熊盛志, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 熊盛志
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Kertesziomyia semisplendens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apiaopiao

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 03:08 ΜΜ CST
Allograpta - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Allograpta, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_martinez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:04 ΜΜ CST
Fazia - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Fazia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

world4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 07:05 ΠΜ -03
Salpingogaster nigra - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Salpingogaster nigra, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 08:46 ΜΜ -05
Mallota - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Mallota, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:05 ΜΜ -05
Mallota inversa - Photo (c) Stephen Cresswell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen Cresswell
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Mallota inversa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterofwind

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:17 ΠΜ -01
Ischiodon feae - Photo (c) Kat.Sophia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kat.Sophia
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Ischiodon feae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biovale-sc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:51 ΠΜ -03
Salpingogaster nigra - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Salpingogaster nigra, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 08:52 ΠΜ CEST
Sphaerophoria scripta - Photo (c) Mateusz Sowiński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mateusz Sowiński
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Sphaerophoria scripta, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeancmf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 02:09 ΜΜ -03
Salpingogaster nigra - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Salpingogaster nigra, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 09:13 ΠΜ -03
Salpingogaster nigra - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Salpingogaster nigra, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 05:01 ΜΜ CEST
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:02 ΜΜ CEST
Neoascia podagrica - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Neoascia podagrica, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:58 ΜΜ CEST
Neoascia tenur - Photo (c) janet graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Neoascia tenur, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:29 ΜΜ CEST
Neoascia podagrica - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Neoascia podagrica, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:33 ΜΜ CEST
Neoascia podagrica - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Neoascia podagrica, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:47 ΜΜ CEST
Myolepta dubia - Photo (c) Ombrosoparacloucycle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Myolepta dubia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotis-samaritakis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 01:44 ΜΜ UTC
Milesia cretica - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Milesia cretica, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldgeist

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 01:17 ΜΜ CEST
Meliscaeva cinctella - Photo (c) Per Hoffmann Olsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Per Hoffmann Olsen
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Meliscaeva cinctella, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 351