Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaliavillana

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 10:28 ΠΜ -05
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Pelecinobaccha ovipositoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filorobin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:08 ΜΜ CST
Fazia - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Fazia, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricotosto96

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Salpingogaster - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Salpingogaster, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refugiourbano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2002 07:03 ΜΜ -05

Τόπος

Florian Santander (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Aristosyrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:45 ΠΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Meromacrus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Meromacrus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatacapelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 11:45 ΠΜ EST
Microdontinae - Photo (c) Janet Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Υποοικογένεια Microdontinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 06:41 ΠΜ -05

Τόπος

Toacaso, Ecuador (Google, OSM)
Sterphus - Photo (c) Leonardo Tempesta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Tempesta
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Sterphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunosilva2710

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 11:12 ΜΜ -03
Quichuana - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Quichuana, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:55 ΜΜ SAST
Asarkina - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Asarkina, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:12 ΠΜ SAST
Allograpta fuscotibialis - Photo (c) Marie Delport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Delport
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Allograpta fuscotibialis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecily234

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 05:51 ΜΜ CET
Melangyna - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Melangyna, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

higuita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 11:53 ΠΜ -05
Meropidia nigropilosa - Photo (c) Daniel Higuita Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Higuita Tamayo
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Meropidia nigropilosa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meynarddineshselvan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

Needs further determination

Asiobaccha - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Asiobaccha, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 11:02 ΠΜ -03

Περιγραφή

Salpingogaster - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Salpingogaster, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowerchafer_kim

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022

Περιγραφή

Malaise trap sample (29.VIII–10.X.2022) in Shin lab, Seoul National University.

Sample CODE: SNUE01476

1st and 2nd photographs were taken in alcohol.

The last two were taken in dried condition.

Baccha laphrieformis - Photo (c) Jihoon Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jihoon Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Baccha laphrieformis, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 09:10 ΜΜ CST
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithb

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020
Anasimyia interpuncta - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Anasimyia interpuncta, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandwildlifespotter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Tonga (Google, OSM)

Περιγραφή

All glory be to the Lord Jesus Christ, amen!

Dissoptera - Photo (c) valryr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by valryr
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Dissoptera, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Anu una

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 12:55 ΜΜ NZDT
Anu una - Photo (c) Jacob Littlejohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jacob Littlejohn
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Anu una, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

gmcdougall

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:11 ΠΜ EDT
Microdon ruficrus - Photo (c) b_coulter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by b_coulter
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Microdon ruficrus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

gmcdougall

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:11 ΠΜ EDT
Microdon - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Microdon, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kantoborgy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 11:33 ΠΜ -05

Τόπος

Sangolqui, Ecuador (Google, OSM)
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco431

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:22 ΜΜ UTC
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgepenaloza

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 12:18 ΜΜ -05
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlennsalazar

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:19 ΜΜ -05
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexa_torres

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 03:02 ΜΜ -05

Περιγραφή

Estaba reposando en la hoja de una planta trepadora. Color amarillo en su abdomen y con palpitaciones.

Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsinho14

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 03:41 ΜΜ -05

Τόπος

Cayambe, Ecuador (Google, OSM)
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biofotografo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:36 ΜΜ -05
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justagerridae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 12:52 ΜΜ -05
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 01:17 ΜΜ -05
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη ximo_mengual: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 300