Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιλύρα (Γένος Tilia)

Παρατηρητής

alina_khalzova0102

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:46 AM MSK
Φιλύρα - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_potopaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 07:53 AM MSK
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_potopaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 04:36 AM MSK
Silene latifolia - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Silene latifolia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:02 PM MSK
Ranunculus cassubicus - Photo (c) Sigitas Juzėnas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sigitas Juzėnas
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Ranunculus cassubicus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:47 AM MSK
Πρίμουλα Η Εαρινή - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Πρίμουλα Η Εαρινή (Primula veris)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baiqw

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 07:32 PM MSK
Lupinus polyphyllus - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Lupinus polyphyllus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

echeveria_grey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 01:58 PM MSK
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haeggman

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 06:03 PM +03
Polytrichum - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Geoffrey Cox
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Γένος Polytrichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

haeggman

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 02:49 PM +03

Τόπος

99910 Inari, Suomi (Google, OSM)
Καφέ Αρκούδα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

haeggman

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 12:41 PM +03
Καφέ Αρκούδα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronika_belova

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 12:39 PM UTC
Ixeridium gramineum - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Ixeridium gramineum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annajunat

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:02 PM UTC
Vaccinium - Photo (c) Captain Tenneal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Γένος Vaccinium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 08:21 AM MSK
Σέδον Το Δριμύ - Photo (c) Sannse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

vladislavdracula

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:40 AM +13
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Kathryn McGrail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathryn McGrail
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 06:50 PM MSK
Stachys palustris - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Stachys palustris, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:31 AM MSK
Silene tatarica - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by missnarjess
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Silene tatarica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 02:37 PM MSK
Mimas tiliae - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Mimas tiliae, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:04 PM MSK
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:59 PM MSK
Eryngium planum - Photo (c) reinderw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reinderw
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Eryngium planum, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 04:19 PM MSK
Veronica longifolia - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Veronica longifolia, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 07:37 AM MSK
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:44 PM MSK
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:50 PM MSK
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Plebejus argus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanaboinova

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:37 AM MSK
Argentina anserina - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_duntsev

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:11 PM UTC
Lonicera - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilkaizer

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:59 AM MSK
Φιλύρα - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliamatskova

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 07:31 PM MSK
Jacobaea vulgaris - Photo (c) Sylvain Niavlys, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sylvain Niavlys
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Jacobaea vulgaris, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khomyakova_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:03 PM MSK
Rorippa palustris - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Rorippa palustris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

ekaterina_r

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:10 PM MSK

Περιγραφή

Полынь

Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

rodionovalida

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 08:17 PM +03
Καβαλαριά - Photo (c) Pauline Catling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pauline Catling
Η ταυτότητα του χρήστη xeniast: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 69