Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:56 ΠΜ PDT

Τόπος

Mexicali, B.C., MX (Google, OSM)
Salvia pachyphylla meridionalis - Photo (c) kardoncito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kardoncito
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia pachyphylla ssp. meridionalis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viky_340228

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 04:15 ΜΜ CST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

less_garcia

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 04:16 ΜΜ CST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

piagarcia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 11:06 ΠΜ MST
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piagarcia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 11:08 ΠΜ MST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ixch_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024
Salvia macellaria - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia macellaria, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riccardomj

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:11 ΠΜ CST
Salvia xalapensis - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia xalapensis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres79706

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:42 ΠΜ CST
Salvia macellaria - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia macellaria, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres79706

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:42 ΠΜ CST
Salvia macellaria - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia macellaria, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriardl

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 08:44 ΠΜ CST
Plectranthus - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Γένος Plectranthus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yael5355

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024
Salvia coccinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Brady Reed
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia coccinea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claumeliahl

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:48 ΠΜ CST
Salvia amarissima - Photo (c) Opuntia Cadereytensis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Opuntia Cadereytensis
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia amarissima, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

said83

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:34 ΜΜ MST
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)

Παρατηρητής

caro_gaste

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 03:28 ΜΜ CST
Δενδρολίβανο - Photo (c) Frank Walther, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Walther
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Δενδρολίβανο (Salvia rosmarinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarg67

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:34 ΠΜ PDT
Salvia columbariae - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia columbariae, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarg67

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:58 ΜΜ PDT

Τόπος

Tijuana, MX-BN, MX (Google, OSM)
Salvia mellifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia mellifera, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_ahuizotl

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:54 ΠΜ CST
Salvia amarissima - Photo (c) Opuntia Cadereytensis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Opuntia Cadereytensis
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia amarissima, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kualyman

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 09:07 ΠΜ CST
Salvia reptans - Photo (c) jcdelgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia reptans, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamaraify

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:18 ΠΜ PDT

Τόπος

Ensenada, B.C., MX (Google, OSM)
Salvia brandegeei - Photo (c) Richard Olin Wasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Olin Wasson
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia brandegeei, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelnevarez

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 01:45 ΜΜ CST
Salvia coccinea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Brady Reed
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia coccinea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:35 ΠΜ CST
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:42 ΠΜ CST
Salvia microphylla - Photo (c) Roberto González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto González
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia microphylla, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_madrigal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024
Salvia lasiantha - Photo (c) Barry Hammel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia lasiantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elefbet

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 09:09 ΠΜ CST

Τόπος

Tlalpan, CDMX, MX (Google, OSM)
Salvia elegans - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia elegans, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassydy

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 11:10 ΠΜ CST
Salvia misella - Photo (c) James (Jim) Duggan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by James (Jim) Duggan
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia misella, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulcemariasanchez

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 04:54 ΜΜ CST
Salvia elegans - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia elegans, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

diegolopezduran

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 06:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

Una rama con pequeñas florecitas lilas.

Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermann_bojorquez

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 07:29 ΠΜ CST

Περιγραφή

hierba de 1 m, creciendo junto al camino, ocasional

Salvia xalapensis - Photo (c) Oscar Marín, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Oscar Marín
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia xalapensis, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian90229

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 08:05 ΠΜ CST
Salvia reptans - Photo (c) jcdelgado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη xanergo: Salvia reptans, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 35913