Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 09:45 ΜΜ EDT
Polygrammate hebraeicum - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Polygrammate hebraeicum, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 01:12 ΜΜ EDT
Βανέσα Του Κάρδου - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skybug76111

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 04:02 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfojuliani

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 04:04 ΜΜ EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

amjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 12:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two bald eagles flying in circles

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Joe Zigmont, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Zigmont
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 08:21 ΜΜ EDT
Eleutherodactylus coqui - Photo (c) Wilfredo Falcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wilfredo Falcón
Η ταυτότητα του χρήστη woodcreeper: Eleutherodactylus coqui, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6