Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 09:58 AM SAST

Τόπος

R335, South Africa (Google, OSM)
Nuxia floribunda - Photo (c) Melburnian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Nuxia floribunda, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

zaniekk

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Ficus sur - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Ficus sur, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:02 PM UTC

Τόπος

Alexandria Forest (Google, OSM)

Ετικέτες

Dovyalis rhamnoides - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Dovyalis rhamnoides, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:05 PM UTC

Τόπος

Alexandria Forest (Google, OSM)

Ετικέτες

Gymnosporia buxifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Gymnosporia buxifolia, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:10 PM UTC

Τόπος

Alexandria Forest (Google, OSM)

Ετικέτες

Dovyalis rhamnoides - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Dovyalis rhamnoides, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:21 PM UTC

Τόπος

Alexandria Forest (Google, OSM)

Ετικέτες

Scutia myrtina - Photo (c) Andrew Gillespie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Gillespie
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Scutia myrtina, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:24 PM UTC

Τόπος

Alexandria Forest (Google, OSM)

Ετικέτες

Secamone filiformis - Photo (c) Gail Bowers-Winters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gail Bowers-Winters
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Secamone filiformis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 09:37 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Περιγραφή

Kiggelaria?

Ετικέτες

Trichocladus ellipticus - Photo (c) Geoff Nichols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Trichocladus ellipticus, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 09:52 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Περιγραφή

aromatic

Ετικέτες

Zanthoxylum capense - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Zanthoxylum capense, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:11 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Olea capensis macrocarpa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Olea capensis ssp. macrocarpa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:15 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Trichocladus ellipticus - Photo (c) Geoff Nichols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Nichols
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Trichocladus ellipticus, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:17 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Grewia occidentalis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Grewia occidentalis, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:17 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Clausena anisata - Photo (c) Sharon Louw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Louw
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Clausena anisata, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:27 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Rhoicissus digitata - Photo (c) Andrew Gillespie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Gillespie
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Rhoicissus digitata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:45 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Grewia occidentalis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Grewia occidentalis, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:45 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Scutia myrtina - Photo (c) Andrew Gillespie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Andrew Gillespie
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Scutia myrtina, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:48 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Plectranthus - Photo (c) Herman Berteler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herman Berteler
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Γένος Plectranthus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:49 AM UTC

Τόπος

Zuurberg (Google, OSM)

Ετικέτες

Chaetachme aristata - Photo (c) graham_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Chaetachme aristata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgriffiths

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:23 PM SAST

Περιγραφή

Large shrub along the river.

Pavonia praemorsa - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Pavonia praemorsa, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jeremygorven

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 02:36 PM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)
Podalyria - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Γένος Podalyria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine1970

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 03:15 PM SAST

Περιγραφή

Clerodendrum glabram

Volkameria glabra - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Volkameria glabra, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 09:10 AM SAST
Volkameria glabra - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Volkameria glabra, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llindawillemse

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 08:19 AM HST

Περιγραφή

needs id

Ετικέτες

Abutilon angulatum - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Abutilon angulatum, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 07:30 AM SAST

Περιγραφή

Gymnosporia, but it's not one of the usual ones, eg buxifolia, nemerosa or polyacantha...

Putterlickia pyracantha - Photo (c) FOSTER, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FOSTER
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Putterlickia pyracantha, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 07:08 AM SAST

Περιγραφή

Winged Current

Searsia pterota - Photo (c) Stephan and Unelle Knoetze, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephan and Unelle Knoetze
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Searsia pterota, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail786

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Chaenostoma - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Γένος Chaenostoma, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail786

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Zanthoxylum capense - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Zanthoxylum capense, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 03:15 PM SAST
Rhoiacarpos capensis - Photo (c) wonderwalker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wonderwalker
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Rhoiacarpos capensis, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:25 PM SAST
Passerina rigida - Photo (c) Craig Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Peter
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Passerina rigida, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinagrant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 10:44 AM EET

Περιγραφή

Common in pioneer thicket

Dovyalis rhamnoides - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη wonderwalker: Dovyalis rhamnoides, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1479