Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 04:21 PM +00

Τόπος

Pico Alto (Google, OSM)
Crocodia aurata - Photo (c) Christine Ridge-Schnaufer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Ridge-Schnaufer
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Crocodia aurata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:33 AM +00

Τόπος

Pico Alto (Google, OSM)
Crocodia aurata - Photo (c) Christine Ridge-Schnaufer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Ridge-Schnaufer
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Crocodia aurata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inesleao_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:10 AM UTC
Ricasolia amplissima - Photo (c) Carminda Santos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Carminda Santos
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Ricasolia amplissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:00 PM +00
Ricasolia quercizans - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Ricasolia quercizans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:15 PM +00
Heterodermia leucomelos - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Heterodermia leucomelos, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:15 PM +00
Teloschistes flavicans - Photo (c) Abe Achkinazi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abe Achkinazi
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Teloschistes flavicans, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:46 PM +00

Τόπος

9630, Portugal (Google, OSM)
Sticta fuliginosa - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Sticta fuliginosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:10 PM +00

Τόπος

9630, Portugal (Google, OSM)
Marasmiellus candidus - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Marasmiellus candidus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:55 PM UTC
Protostropharia semiglobata - Photo (c) Sarah Tappon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Tappon
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Protostropharia semiglobata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 11:41 AM +00

Τόπος

Algar do Carvão (Google, OSM)
Stereocaulon ramulosum - Photo (c) Leuba Ridgway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leuba Ridgway
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Stereocaulon ramulosum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:40 PM +00
Beauveria bassiana - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dougal Townsend
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Beauveria bassiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:24 PM +00

Περιγραφή

The grey fungus, white fungus has its own observation

Metarhizium anisopliae - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Metarhizium anisopliae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:35 PM UTC
Conocybe apala - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Conocybe apala, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 11:10 AM UTC

Τόπος

Braga, Portugal (Google, OSM)
Suillus bovinus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Suillus bovinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 12:25 PM -01

Τόπος

9700, Portugal (Google, OSM)
Trentepohlia aurea - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Trentepohlia aurea, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:48 PM +00
Daldinia concentrica - Photo (c) Terri Tez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terri Tez
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Daldinia concentrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dracoabe

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:48 PM +00
Trentepohlia aurea - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Trentepohlia aurea, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:16 PM UTC
Byssomerulius corium - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Byssomerulius corium, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:13 PM UTC
Calocera cornea - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Calocera cornea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 03:09 PM UTC
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 02:57 PM UTC
Trametes hirsuta - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Trametes hirsuta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 10:31 AM UTC
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 03:32 PM UTC
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 03:55 PM UTC
Laccaria laccata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Laccaria laccata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 02:48 PM UTC

Τόπος

Barcelos, Portugal (Google, OSM)
Gymnopus dryophilus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Gymnopus dryophilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 02:02 PM UTC
Gymnopilus junonius - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Gymnopilus junonius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

diogogms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:46 PM UTC
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:18 PM UTC

Τόπος

Braga, Portugal (Google, OSM)
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:20 PM UTC

Τόπος

Braga, Portugal (Google, OSM)
Amanita phalloides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Amanita phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falconwind6th

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 02:20 PM UTC

Τόπος

Braga, Portugal (Google, OSM)
Amanita phalloides - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη wolfram7th: Amanita phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 86