Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:51 ΠΜ CEST
Stellaria media - Photo (c) Jim Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Walker
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Stellaria media, Ένα μέλος του Στελλάρια Η Μεσαία (Σύνθετο Stellaria media)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:46 ΠΜ CEST
Morchella esculenta - Photo (c) k_eper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Morchella esculenta, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:40 ΠΜ CEST
Lamium maculatum - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Lamium maculatum, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:36 ΠΜ CEST
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:31 ΠΜ CEST
Cardamine hirsuta - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Cardamine hirsuta, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:28 ΠΜ CEST
Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:15 ΠΜ CEST
Bombylius major - Photo (c) Tom Preney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tom Preney
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Bombylius major, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:36 ΠΜ CEST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:49 ΠΜ CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summersunbees

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:46 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Also Heilpflanze gegen geschwüre, für pferde giftig, in kräuterbutter und salaten verwendbar

Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summersunbees

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:46 ΜΜ CEST
Ajuga reptans - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nasser Halaweh
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Ajuga reptans, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gallusgarten2

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:47 ΜΜ CEST
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summersunbees

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:46 ΜΜ CEST
Ficaria verna - Photo (c) reclassifier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:51 ΜΜ CEST
Myosotis ramosissima - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Rockstein
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Myosotis ramosissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorddrummerboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Heide (Google, OSM)
Lunaria annua - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

ffcol

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2011 11:55 ΠΜ CEST

Περιγραφή

the bue one

Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) africaspotter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:52 ΜΜ CEST
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

summersunbees

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:45 ΜΜ CEST
Omphalodes verna - Photo (c) Ettore Balocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Omphalodes verna, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 02:53 ΜΜ CEST
Senecio vulgaris - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 05:39 ΜΜ CEST
Idaea seriata - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Idaea seriata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 05:42 ΜΜ CEST
Rhaphigaster nebulosa - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Rhaphigaster nebulosa, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

trichocereus

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 07:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Köln, DE-NW, DE (Google, OSM)
Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almerj

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024

Τόπος

Kapuzinerhölzl (Google, OSM)
Potentilla alba - Photo (c) Danio Miserocchi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danio Miserocchi
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Potentilla alba, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jubeh

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:09 ΜΜ CEST
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Euphorbia cyparissias, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hercynicus

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 05:51 ΜΜ CEST
Paris quadrifolia - Photo (c) 异草志, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 异草志
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Paris quadrifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildjonathan

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:07 ΜΜ CEST
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mithofa

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:13 ΜΜ CEST
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuskrieger

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:18 ΜΜ CEST
Veronica arvensis - Photo (c) Phil Garnock-Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garnock-Jones
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

almerj

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024

Τόπος

Menzinger Straße (Google, OSM)
Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος - Photo (c) Marilyn Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marilyn Smith
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bemma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 04:34 ΜΜ CEST
Lamium album - Photo (c) adrija_balt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη winterling: Lamium album, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 115349