Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzoalbertobignami

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 11:13 ΠΜ SAST
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wwalkerlink

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 01:47 ΜΜ EDT
Micropterus - Photo (c) ShoalBandit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ShoalBandit
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Γένος Micropterus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto421

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 1993
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzoalbertobignami

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 11:33 ΠΜ SAST
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenzoalbertobignami

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 05:28 ΜΜ SAST
Micropterus nigricans - Photo (c) Mignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Micropterus nigricans, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmichael

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Acipenser desotoi - Photo (c) 
USFWS Endangered Species, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Acipenser desotoi, Ένα μέλος του Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Acipenser desotoi - Photo (c) 
USFWS Endangered Species, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Acipenser desotoi, Ένα μέλος του Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Acipenser desotoi - Photo (c) 
USFWS Endangered Species, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Acipenser desotoi, Ένα μέλος του Οξυρρυγχίδες (Οικογένεια Acipenseridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon627

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 05:02 ΜΜ EDT
Amia ocellicauda - Photo (c) Josh Van Wieren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Van Wieren
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Amia ocellicauda, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristianbenedetto

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 03:26 ΜΜ CEST
Zootoca - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Γένος Zootoca, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 01:56 ΜΜ SAST

Περιγραφή

1 F

Zootoca - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Γένος Zootoca, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

danieleseglie

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:57 ΠΜ SAST

Περιγραφή

1 M

Zootoca - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Γένος Zootoca, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeldanna

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022
Cottus gobio - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Cottus gobio, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Κροκόδειλος - Photo (c) Steve Mech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Mech
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Αμερικανικός Κροκόδειλος (Crocodylus acutus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armando_castellanos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 09:16 ΜΜ -05

Τόπος

Bameno, Ecuador (Google, OSM)
Paleosuchus trigonatus - Photo (c) Diego Naranjo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Naranjo
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Paleosuchus trigonatus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morphometrist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2014 11:36 ΜΜ CST
Caiman crocodilus fuscus - Photo (c) Santiago N. Narváez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Santiago N. Narváez
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Caiman crocodilus ssp. fuscus, Ένα μέλος του Κοινός Καϊμάν (Caiman crocodilus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morphometrist

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2009
Caiman yacare - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Caiman yacare, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuqi_guo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Αμερικανικός Κροκόδειλος - Photo (c) Steve Mech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Mech
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Αμερικανικός Κροκόδειλος (Crocodylus acutus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenio_101

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:52 ΠΜ CEST
Anguis veronensis - Photo (c) Jeroen Van Akkeren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeroen Van Akkeren
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Anguis veronensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mongiu

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:52 ΜΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mongiu

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 02:43 ΜΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrofbisneto

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2015
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enriquelaaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2012 11:25 ΠΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 09:45 ΠΜ EDT

Τόπος

mandicocha (Google, OSM)
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enriquelaaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2012 11:25 ΠΜ -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guidomiranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 03:48 ΜΜ ADT
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 09:07 ΠΜ -05
Brachyplatystoma platynema - Photo (c) TaniaaBelén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Brachyplatystoma platynema, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrebatt

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Fenotipicamente solo marmorata

Salmo marmoratus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Salmo marmoratus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

giacomoferraro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Νυφίτσα - Photo (c) Yersinia pestis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Νυφίτσα (Mustela nivalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

maurizioappennino

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 11:35 ΠΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη williambenedetto: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10678