Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary1060

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 01:38 ΜΜ PDT
Clidophleps vagans - Photo (c) Jeff Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Cole
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Clidophleps vagans, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollybshea

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 06:28 ΜΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miahna

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billdengshevin

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 12:00 ΜΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 12:17 ΜΜ MST

Περιγραφή

goes with sound file 200721_0816 Okanagana.wav

Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 12:23 ΜΜ MST

Περιγραφή

Goes with sound file 200722_0823.wav

Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clhornbaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 08:47 ΠΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladyharmonybug

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:29 ΜΜ PDT
Okanagana vanduzeei-utahensis - Photo (c) Nathan Taxel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taxel
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Σύνθετο Okanagana vanduzeei-utahensis, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmatate

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:07 ΜΜ PDT
Okanagana vandykei - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Okanagana vandykei, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 04:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Resting on lower trunk of Pinus tree, in shaded conifer, Ceanothus, Umbellularia woodland. Maybe Okanagana tristis?

Okanagana vanduzeei-utahensis - Photo (c) Nathan Taxel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taxel
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Σύνθετο Okanagana vanduzeei-utahensis, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmullins

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:52 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Cacama crepitans - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Cacama crepitans, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edoswalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 11:37 ΠΜ PDT
Okanagana cruentifera - Photo (c) Jeff Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Cole
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Okanagana cruentifera, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Massospora infection.

Okanagana magnifica - Photo (c) Corey Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Okanagana magnifica, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 08:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sporadic calling, recording JCR150719_01, 19.7 C, high pass filter 5 kHz, 48 dB rolloff.

Neduba radicata - Photo (c) Jeff Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Cole
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Neduba radicata, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 02:25 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Okanagana canescens - Photo (c) Will Chatfield-Taylor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Will Chatfield-Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Okanagana canescens, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimpark67

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:14 ΠΜ PDT
Clidophleps blaisdellii - Photo (c) Jeff Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Cole
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Clidophleps blaisdellii, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

mwrysins

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:22 ΠΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:50 ΜΜ MDT

Τόπος

Salina, UT, US (Google, OSM)
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mezaj77

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Is this a cicada?

Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sound file 210815_0333. 95.2 clicks/sec, peak at 9726 Hz.

Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbutenhoff

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 05:19 ΜΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 09:28 ΠΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 04:01 ΜΜ PDT
Okanagana vanduzeei-utahensis - Photo (c) Nathan Taxel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taxel
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Σύνθετο Okanagana vanduzeei-utahensis, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philkahler

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:00 ΜΜ PDT
Okanagana vanduzeei-utahensis - Photo (c) Nathan Taxel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taxel
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Σύνθετο Okanagana vanduzeei-utahensis, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:08 ΜΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 11:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

sound file 210718_0254, 92.9 clicks/sec, peak 9384 Hz

Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ironlibrarian

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 04:13 ΜΜ PDT
Okanagana - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Γένος Okanagana, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:14 ΜΜ PDT
Okanagana oregona - Photo (c) Tyson Ehlers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyson Ehlers
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Okanagana oregona, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

acjci

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 06:29 ΜΜ CST

Τόπος

Plano, TX, US (Google, OSM)
Κικαδελίδες - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eksnave

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 09:40 ΠΜ CDT
Quesada gigas - Photo (c) Pedro Alanis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Alanis
Η ταυτότητα του χρήστη willc-t: Quesada gigas, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19670