Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

emilyhayne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 02:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Woodpecker!

Populus tremuloides - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

drbob2

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 10:35 ΠΜ CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

naturebros

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 11:59 ΠΜ CST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

sbrazeau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 03:47 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kumarihb

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2013 06:48 ΜΜ PDT
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2018 03:32 ΜΜ EST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017 10:48 ΠΜ CST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2017
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

mazin20121

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2017 03:24 ΜΜ CST
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

daltons

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 02:57 ΜΜ EST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

saeed3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2017 04:10 ΜΜ CST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

nipi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2017 10:54 ΠΜ -05
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2024
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

minah_al

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 12:58 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

ysodiv

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 02:02 ΜΜ EDT
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

trentcoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 12:41 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

wginder23

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 11:57 ΠΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

alexisdrake

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 08:06 ΠΜ EDT
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

bluebell101

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 06:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

nest in sycamore tree

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

blessedandjodi

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 01:46 ΜΜ PDT
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

jurasicworld

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 03:10 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

swartm03

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 01:27 ΜΜ EDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

megan417

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2019 04:50 ΜΜ EDT
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

maureenclare

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 05:51 ΜΜ CDT
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

nataliecherrin

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 10:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

birds behind trees

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

julia75

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 04:16 ΜΜ CDT
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

sheabug

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 12:11 ΜΜ EST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

mattmarkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 10:07 ΠΜ EST

Περιγραφή

nest

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

brylee1

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 10:07 ΠΜ EST

Περιγραφή

Nest

Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

cienna

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 10:05 ΠΜ EST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη wildwestnature: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11746