Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchell197

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 05:25 ΜΜ AKDT
Suillus ponderosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Suillus ponderosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourdes48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:28 ΜΜ AKDT
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:53 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Bracket fungus on a log

Fomitopsis betulina - Photo (c) Bill MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willhendricks

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 06:18 ΜΜ AKDT
Fomitopsis betulina - Photo (c) Bill MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Fomitopsis betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadst

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 06:56 ΜΜ AKDT
Leccinum versipelle - Photo (c) Randi Hausken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Leccinum versipelle, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadst

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:51 ΠΜ AKDT
Leccinum alaskanum - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Leccinum alaskanum, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)

Παρατηρητής

jasmine492

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:36 ΜΜ AKDT
Λέτσινο Το Τραχύ - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:53 ΜΜ AKDT
Ramaria - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Γένος Ramaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebulger

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:10 ΜΜ AKDT

Τόπος

Fairbanks, AK, US (Google, OSM)
Suillus spectabilis - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Suillus spectabilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceahyphae

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:43 ΜΜ AKDT

Τόπος

Fairbanks, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In spruce-birch forest

Leccinum holopus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Leccinum holopus, Ένα μέλος του Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:33 ΜΜ AKDT
Arctocrania - Photo (c) Larry Thornton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Thornton
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Υπογένος Arctocrania, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:01 ΜΜ AKDT
Empetrum - Photo (c) Dmitry Kulakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry Kulakov
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Γένος Empetrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 01:48 ΜΜ AKDT
Suillus ponderosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Suillus ponderosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam907

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Slimy mushroom growing in a large bunch. Mushroom had a slimy membrane over the gills when I turned it over but afterwards the membrane ripped and reviewed the unique looking gills. The first three pictures are of a very young specimen where the last picture is of an older one showing more the unique pattern of the gills. Did not stain any colors after cutting into the cap. Initial spore print looked salmon color or an off pink.

Suillus ponderosus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Suillus ponderosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:03 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Large fungi

Λέτσινο Το Τραχύ - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Λέτσινο Το Τραχύ (Leccinum scabrum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:14 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Bracket on birch

Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mukasama

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 05:52 ΜΜ AKDT

Τόπος

Fairbanks, AK, US (Google, OSM)
Pholiota - Photo (c) Jessie Kyler Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessie Kyler Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

crysirle

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 06:43 ΜΜ AKDT

Τόπος

Talkeetna (Google, OSM)
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) MK-fotky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceahyphae

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 02:11 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

On ground near white spruce.

Hydnellum peckii - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Hydnellum peckii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica387

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:09 ΜΜ AKDT
Hydnellum peckii - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Hydnellum peckii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondering3

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 04:11 ΜΜ AKDT
Viburnum edule - Photo (c) taylward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Viburnum edule, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

arielhawksfeldman

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:44 ΜΜ AKDT
Ίσκα - Photo (c) Vladimir Travkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Travkin
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Ίσκα (Fomes fomentarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Laetiporus conifericola - Photo (c) Chuck Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chuck Smith
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Laetiporus conifericola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 06:43 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, US (Google, OSM)
Neoboletus luridiformis - Photo (c) Marjan Kustera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marjan Kustera
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Neoboletus luridiformis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 05:24 ΜΜ AKDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Βωλίτης Ο Εδώδιμος - Photo (c) MK-fotky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 05:42 ΜΜ AKDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 06:04 ΜΜ AKDT
Ganoderma applanatum - Photo (c) eventupa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eventupa
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:23 ΠΜ AKDT
Neoboletus luridiformis - Photo (c) Marjan Kustera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marjan Kustera
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Neoboletus luridiformis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceballosdavid

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022

Τόπος

Ñielol (Google, OSM)
Hericium coralloides - Photo (c) raquel crites, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raquel crites
Η ταυτότητα του χρήστη wholewheatbolete: Hericium coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 106