Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 09:55 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 09:46 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2013 10:39 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Eggs on Eunicella verrucosa.

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/tritnils.htm
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/tritonia-nilsodhneri-ma...

Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2013 10:01 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/tritnils.htm
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/tritonia-nilsodhneri-ma...

Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2013 11:09 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Feeding on Eunicella verrucosa.

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/tritnils.htm
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/tritonia-nilsodhneri-ma...

Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2013 10:17 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/tritnils.htm
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/tritonia-nilsodhneri-ma...

Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2013 11:07 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/tritnils.htm
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/tritonia-nilsodhneri-ma...

Candiella odhneri - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Candiella odhneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colletti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2018 07:00 ΜΜ HST

Τόπος

Passetto (AN) (Google, OSM)

Ετικέτες

Amphorina andra - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Amphorina andra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 1978

Ετικέτες

Trapania lineata - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Trapania lineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 12:20 ΜΜ PST

Ετικέτες

Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinkoehler

Ημερομηνία

Μάιος 5, 1998 04:00 ΜΜ AWST

Περιγραφή

size 7 mm, depth 6 m,
divesite 'La Caverna'

Calmella cavolini - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Calmella cavolini, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδογωβιός (Pomatoschistus flavescens)

Παρατηρητής

v_stefan

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 10:25 ΠΜ CEST
Κηλιδογωβιός - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Κηλιδογωβιός (Pomatoschistus flavescens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2013 11:44 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/polyfaer
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/polycera-faeroensis-lem...

Polycera kernowensis - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Polycera kernowensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015 12:43 ΜΜ IDT
Coryphellina delicata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Coryphellina delicata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 7, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinkoehler

Ημερομηνία

Μάιος 5, 1998 04:00 ΜΜ AWST

Περιγραφή

size 7 mm, depth 6 m,
divesite 'La Caverna'

Flabellina cavolini - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Flabellina cavolini [inactive], Ένα μέλος του Φλαμπελίνα (Γένος Flabellina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015
Taeniurops grabatus - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Taeniurops grabatus, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 4, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 04:09 ΜΜ BST
Μυξινάρι - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Μυξινάρι (Chelon auratus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 3, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarapito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:47 ΜΜ CEST
Saccorhiza polyschides - Photo (c) licensed media from BioImages DwCA without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Saccorhiza polyschides, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2013 10:55 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/polyfaer
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/polycera-faeroensis-lem...

Polycera kernowensis - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Polycera kernowensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

santibiologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Huelva, ES-AN, ES (Google, OSM)
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 6, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουρουνόψαρο (Balistes capriscus)

Παρατηρητής

juan_vi

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 04:47 ΜΜ CEST
Γουρουνόψαρο - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Γουρουνόψαρο (Balistes capriscus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2012 11:08 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia, means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:

www.seaslugforum.net/find/dondbany
hypselodoris.blogspot.com/2008/07/dondice-banyulensis-por...

Nemesignis banyulensis - Photo (c) Géry Parent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Nemesignis banyulensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronald63

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2008
Nemesignis banyulensis - Photo (c) Géry Parent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Nemesignis banyulensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνοδράκαινα (Trachinus araneus)

Παρατηρητής

ictio

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017

Τόπος

Motril (Google, OSM)
Αραχνοδράκαινα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Αραχνοδράκαινα (Trachinus araneus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 01:15 ΜΜ -01
Branchellion torpedinis - Photo (c) sercfisheries, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sercfisheries
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Branchellion torpedinis, Ένα μέλος του Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 7, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2018 10:17 ΠΜ CEST
Sphyraena viridensis - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Sphyraena viridensis, Ένα μέλος του Σφύραινα (Γένος Sphyraena)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 12:29 ΜΜ WEST
Limacia clavigera - Photo (c) Heine Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Heine Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Limacia clavigera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 12:50 ΜΜ WEST
Facelina auriculata - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Facelina auriculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 12:44 ΜΜ WEST
Doriopsilla areolata - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Doriopsilla areolata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 10:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Cala Ferriol (Google, OSM)
Acetabularia acetabulum - Photo (c) jome jome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη whodden: Acetabularia acetabulum, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 567