Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phacelia15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 02:32 ΜΜ CST
Ophiocordyceps humbertii - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps humbertii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallantejm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 09:42 ΠΜ +08

Περιγραφή

O. cf. myrmecophilia

Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

on Camponotus sp., w/ Fallen ascoma
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

on Camponotus sp. attached to a palm thorn.
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

Un-indentified host attached to a palm thorn.
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

Two infected and unindentified hosts (Camponotus, perhaps?) attached to a palm thorn. Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

on Camponotus sp., w/ Fallen ascoma
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

On Agelaia cf. fulvofasciata, might be O. humbertii s.l ? Hirsutelloid projections from the joints.
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps humbertii - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps humbertii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

Two infected and unindentified hosts (Camponotus, perhaps?) attached to a palm thorn. Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

Un-indentified host attached to a palm thorn.
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjfilho

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 02:00 ΜΜ -04

Περιγραφή

on Camponotus sp. attached to a palm thorn.
Picture taken during the II Natural History of the Rio Cuieiras Course
Nikon D3100, Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f/2.8G ED lens

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanyamanda

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ophiocordyceps curculionum - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps curculionum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creephazard

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:01 ΠΜ PST
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:24 ΜΜ CST
Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheborg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 08:38 ΠΜ -03
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:25 ΜΜ EST
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/131146422
Steves obs
richtehan suggested
Ophiocordyceps smithii

Ophiocordyceps smithii - Photo (c) Ron Kerner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Kerner
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps smithii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldocgl

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 02:02 ΜΜ -03
Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobreder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 08:35 ΜΜ -03
Ophiocordyceps humbertii - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps humbertii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:18 ΠΜ -03
Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bannk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 09:14 ΜΜ EST

Περιγραφή

On American Beech

Ophiocordyceps kimflemingiae - Photo (c) kim fleming, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kim fleming
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps kimflemingiae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micheal_short

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:44 ΠΜ EST
Ophiocordyceps camponoti-floridani - Photo (c) Jon Bremer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Bremer
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps camponoti-floridani, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:12 ΠΜ +08

Περιγραφή

Fungi on ant
Gibellula?

Look like a u shape sling shot

Thanks richtehan
Ophiocordyceps unilateralis

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klearad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 12:28 ΜΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

Fungi on ant
Gibellula?

Look like a unicorn now

Thanks richtehan
Ophiocordyceps unilateralis

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:47 ΠΜ EST

Περιγραφή

I believe this is a click beetle larva. Found under pine bark on a rotting log.
collected.
Last 3 photos taken on 19 Mar 2023.

Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tingwaikit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ophiocordyceps - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Γένος Ophiocordyceps, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nateperk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 01:49 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Acer rubrum.

Ophiocordyceps clavulata - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps clavulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubthebuggnome

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 10:10 ΠΜ EST

Τόπος

Knoxville, TN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

multiple ZOMBIE ANT FUNGUS victims scattered throughout the urban wilderness of Ijams

Ophiocordyceps unilateralis - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Collins
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Σύνθετο Ophiocordyceps unilateralis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 12:49 ΜΜ PST
Ophiocordyceps ravenelii - Photo (c) Annie Weissman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annie Weissman
Η ταυτότητα του χρήστη wcbeckerson: Ophiocordyceps ravenelii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1755