Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:13 AM EDT

Περιγραφή

Under a piece of tree bark on the ground a bit from wet rocky area.

Desmognathus monticola - Photo (c) J.D. Willson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J.D. Willson
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Desmognathus monticola, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:03 PM EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:44 PM EDT
Mesodon normalis - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Mesodon normalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkjfarmer

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Desmognathus orestes - Photo (c) 2010 Matthew Niemiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Desmognathus orestes, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkjfarmer

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Desmognathus orestes - Photo (c) 2010 Matthew Niemiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Desmognathus orestes, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:48 PM EDT
Mesodon normalis - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Mesodon normalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:38 PM EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 04:30 PM EDT

Περιγραφή

Has a bit of a dorsal undulating tail, can't see the bottom here.

Desmognathus marmoratus - Photo (c) Kevin Hutcheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Hutcheson
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Desmognathus marmoratus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas86

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:24 PM EDT
Nerodia sipedon - Photo (c) Ryan Wolfe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan Wolfe
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Nerodia sipedon, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 11:42 AM EDT
Mesodon normalis - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Mesodon normalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidlyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 04:39 PM EDT
Eurycea wilderae - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Eurycea wilderae, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 10:19 AM EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:43 AM EDT

Περιγραφή

Dining on the remnants of a Russula mushroom. Mixed cove forest.

Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:24 AM EDT

Περιγραφή

On a mossy tree amongst Trichaptum biforme fungus.

Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzcnfbb

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:29 PM EDT
Mesomphix cupreus - Photo (c) Marla Coppolino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marla Coppolino
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Mesomphix cupreus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomandjill

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:39 AM EDT

Περιγραφή

Quite large with a super strong foot. I thought I would put it in hand for size reference, but it was so strongly attached to the wood that I feared I may cause injury by force, so I left it there.

Mesodon normalis - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cade
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Mesodon normalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvprice24

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:40 PM EDT
Acer pensylvanicum - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Metcalf
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Acer pensylvanicum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlickey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 01:07 PM EDT
Ventridens - Photo (c) Aydin Örstan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Γένος Ventridens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twtaggart

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Sonora semiannulata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Sonora semiannulata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoxf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:45 PM EDT
Triodopsis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Γένος Triodopsis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:04 PM CDT
Deroceras laeve - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Deroceras laeve, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyndimcarter

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:57 PM EDT
Philomycus - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Γένος Philomycus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

picbor

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 09:21 AM EDT
Philomycus carolinianus - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Philomycus carolinianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneyalley

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 08:04 AM UTC

Τόπος

Jasper, TN, US (Google, OSM)
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliedonovan

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 12:39 PM EDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abmorris

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefanielcarter

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Ventridens - Photo (c) Aydin Örstan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Γένος Ventridens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

breynolds73

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:59 PM EDT
Polygyridae - Photo (c) John Slapcinsky, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Polygyridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mam252

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 04:28 PM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcbowmanphd

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:01 PM EDT
Planorbidae - Photo (c) Alan R Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη waynevand: Οικογένεια Planorbidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 97