Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:52 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Poor view of adult(cropped pic).

Pseudogoniistius nigripes - Photo (c) janebowman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Pseudogoniistius nigripes, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 04:27 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Older juvenile.

Pseudogoniistius nigripes - Photo (c) janebowman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Pseudogoniistius nigripes, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 05:40 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Adults and juveniles quite common this dive,not unexpectedly.

Ετικέτες

dsm
Pseudogoniistius nigripes - Photo (c) janebowman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Pseudogoniistius nigripes, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_flan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2019 10:04 ΠΜ AEDT
Pseudogoniistius nigripes - Photo (c) janebowman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Pseudogoniistius nigripes, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:25 ΜΜ ACDT
Hippocampus breviceps - Photo (c) Paul Sorensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Sorensen
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Hippocampus breviceps, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:58 ΜΜ ACDT
Diodon nicthemerus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Diodon nicthemerus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 09:14 ΠΜ ACDT

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Found inside the Ex-Hmas Hobart

Ceratosoma amoenum - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Ceratosoma amoenum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drelodiecamprasse

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021

Τόπος

edithburgh jetty (Google, OSM)
Brachaluteres jacksonianus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Brachaluteres jacksonianus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizendiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 12:34 ΜΜ ACDT
Chelmonops curiosus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Chelmonops curiosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citizendiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 12:21 ΜΜ ACDT
Paraplesiops meleagris - Photo (c) Saspotato, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Paraplesiops meleagris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 10:50 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Male

Aracana ornata - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Aracana ornata, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 02:17 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Adults crowding a cleaning station,host(s) uncertain but some pics include a juvenile Moonlighter. I'd expect this to be a station shared by several host taxa including the Moonlighter, Rockpool Shrimp and WCCs(Western Cleaner Clingfish).

Girella zebra - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Girella zebra, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 02:19 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Juvenile, likely playing host role.

Tilodon sexfasciatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Tilodon sexfasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 02:20 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Small adults above the cleaning station previously noted (cropped image).

Kyphosus sydneyanus - Photo (c) kendallclements, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Kyphosus sydneyanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2013 12:38 ΜΜ AEST
Enoplosus armatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Enoplosus armatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2013 12:07 ΜΜ AEST
Upeneichthys vlamingii - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Upeneichthys vlamingii, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dive_photographer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 03:08 ΜΜ ACDT
Triaenodon obesus - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Triaenodon obesus, Ένα μέλος του Καρχαρινόμορφα (Τάξη Carcharhiniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_reynolds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017

Περιγραφή

Both males & females seen

Aracana ornata - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Aracana ornata, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 09:05 ΠΜ AEDT
Phyllopteryx taeniolatus - Photo (c) Scott Portelli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Portelli
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Phyllopteryx taeniolatus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanhaywood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 08:44 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

1 caught then released

Girella zebra - Photo (c) David Spencer Muirhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Spencer Muirhead
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Girella zebra, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:48 ΠΜ ACDT
Scorpis aequipinnis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Scorpis aequipinnis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:52 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Poor view of adult(cropped pic).

Cheilodactylus nigripes - Photo (c) Emiko Kawamoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emiko Kawamoto
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Cheilodactylus nigripes [inactive], Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:51 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Yet more sea sweep.

Scorpis aequipinnis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Scorpis aequipinnis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:46 ΠΜ +11
Upeneichthys vlamingii - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Upeneichthys vlamingii, Ένα μέλος του Συγναθόμορφα (Τάξη Syngnathiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattdowse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 09:06 ΠΜ AEDT
Brachaluteres jacksonianus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Brachaluteres jacksonianus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:52 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Poor image of small adult.

Tilodon sexfasciatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Tilodon sexfasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:50 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Another smallish adult. The species was common on this snorkel near Carrickalinga Head but no really big ones were seen. Even so,on the relatively few snorkels I've done in this Green Sanctuary Zone since it was gazetted circa 2014 I think the numbers and average size of adults has gradually increased.(As would be expected!)
[NB: At start of snorkel we saw 2 wondrously large Bluethroat Wrasses, a big male followed by a big female, both fleeing from a cliff-base hole out to deeper water (no images unfortunately). Prior to becoming a no-take Green Sanctuary Zone such mature BT Wrasses were rarely if ever seen close to shore anywhere along this coast].

Scorpis aequipinnis - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Scorpis aequipinnis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 09:55 ΠΜ ACDT

Τόπος

Rapid Bay Jetty (Google, OSM)
Diodon nicthemerus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Diodon nicthemerus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 08:45 ΠΜ ACST

Τόπος

The Bluff (Google, OSM)
Jasus edwardsii - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Jasus edwardsii, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 07:45 ΜΜ ACST

Τόπος

Edithburgh Jetty (Google, OSM)
Sepioloidea lineolata - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Stiefel
Η ταυτότητα του χρήστη wayne_rosenboom: Sepioloidea lineolata, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 138