Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astronomy__________-__

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 05:59 ΠΜ AWST
Abelmoschus moschatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Abelmoschus moschatus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maoneow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 05:34 ΠΜ AWST
Emilia javanica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Emilia javanica, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huberthsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 03:30 ΜΜ AWST
Ludwigia × taiwanensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Ludwigia × taiwanensis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangyuyou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 10:54 ΠΜ CST
Ludwigia × taiwanensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Ludwigia × taiwanensis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 05:33 ΜΜ CST
Papilio chaon chaonulus - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio chaon ssp. chaonulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen8355

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 09:35 ΠΜ CST

Τόπος

413, 霧峰區, TW (Google, OSM)
Papilio chaon chaonulus - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio chaon ssp. chaonulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven285

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 09:43 ΠΜ AWST
Papilio chaon chaonulus - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio chaon ssp. chaonulus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5193

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:48 ΜΜ CST
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5193

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 12:47 ΜΜ CST
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 10:06 ΠΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 04:07 ΜΜ CST
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 02:20 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 10:53 ΠΜ CST
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 01:07 ΜΜ CST

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen8355

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 09:35 ΠΜ CST

Τόπος

413, 霧峰區, TW (Google, OSM)
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen8355

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 10:51 ΠΜ CST

Τόπος

413, 霧峰區, TW (Google, OSM)
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolle10

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 08:58 ΠΜ HST
Papilio agenor heronus - Photo (c) Tong-Li Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tong-Li Li
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Papilio agenor ssp. heronus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3470

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 11:31 ΠΜ CST

Τόπος

瑞井里福德祠 (Google, OSM)
Athalia proxima - Photo (c) guttsu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Σύνθετο Athalia proxima, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 12:42 ΜΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Leptogomphus sauteri sauteri - Photo (c) aru, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aru
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Leptogomphus sauteri ssp. sauteri [inactive], Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daisychang

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 03:08 ΜΜ AWST
Indaeschna erythromelas - Photo (c) Weiting Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Indaeschna erythromelas, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish2bug

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 10:45 ΠΜ CST

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)
Phlaeoba formosana - Photo (c) suchihfen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Phlaeoba formosana, Ένα μέλος του Ακριδίνες (Υποοικογένεια Acridinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 09:03 ΠΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Xenocatantops - Photo (c) lyn_c, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyn_c
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Γένος Xenocatantops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 05:10 ΜΜ CST
Xenocatantops - Photo (c) lyn_c, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyn_c
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Γένος Xenocatantops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 12:30 ΜΜ CST

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Charadriidae - Photo (c) barloventomagico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Οικογένεια Charadriidae, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youaresosmart

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:59 ΠΜ AWST
Tettigidea lateralis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Tettigidea lateralis, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhsieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 10:50 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣宜蘭縣 (Google, OSM)
Xenocatantops - Photo (c) lyn_c, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyn_c
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Γένος Xenocatantops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist3470

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 11:40 ΠΜ CDT
Xenocatantops - Photo (c) lyn_c, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lyn_c
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Γένος Xenocatantops, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobohog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

一群出現在竹林裏覓食

Suthora webbiana - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Suthora webbiana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenson1002

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 11:47 ΠΜ CST
Epilachnini - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Φυλή Epilachnini, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish2bug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 10:02 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Epilachnini - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη wallacechen: Φυλή Epilachnini, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 9402