Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yalan-huang

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 01:20 ΜΜ AWST
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Βελτίωση
Gymnodoris brunnea - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris brunnea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 03:04 ΠΜ EAT
Gymnodoris aurita - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris aurita, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilanlubitz

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016

Τόπος

Anilao Philippines (Google, OSM)

Περιγραφή

Gymnodoris SP
about 15mm long
10m deep

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 04:19 ΜΜ HST
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debaston

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 11:39 ΠΜ AEST
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 02:17 ΠΜ +11

Τόπος

Norfolk Island (Google, OSM)
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2015 06:58 ΜΜ +11
Gymnodoris okinawae - Photo (c) Nathalie Rodrigues, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris okinawae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 12:22 ΜΜ HST

Περιγραφή

Snorkeling/freediving.

Wish I could've gotten better photos of this one! It was in a tricky surgey spot pretty deep for my lung capacity.

Ετικέτες

Gymnodoris okinawae - Photo (c) Nathalie Rodrigues, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris okinawae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 01:38 ΠΜ UTC

Ετικέτες

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 12:28 ΜΜ EDT
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2016 04:11 ΜΜ EDT
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2016 04:11 ΜΜ EDT
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 10:48 ΠΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 04:48 ΠΜ AWST
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misenus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014 04:28 ΜΜ +0430

Τόπος

Onna, JP-ON, JP (Google, OSM)
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2013 06:24 ΜΜ EAT

Ετικέτες

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysonlo

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:28 ΜΜ HST

Τόπος

香港燕子岩 (Google, OSM)
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 10:05 ΠΜ +08
Gymnodoris ceylonica - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris ceylonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 08:10 ΜΜ +11
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2016 06:00 ΜΜ EAT

Περιγραφή

to ID

Ετικέτες

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015 06:24 ΜΜ EAT

Ετικέτες

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 09:31 ΜΜ AWST
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 08:10 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Found on seagrass at 3m eating a seahare

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 07:59 ΠΜ +11
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 09:06 ΠΜ +11
Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pchi45

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 03:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

台灣圖鑑未記錄種?
裸海牛屬常以其他小型海蛞蝓為食

Ετικέτες

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franca2020

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 12:45 ΜΜ +08

Περιγραφή

Gymnodoris sp. 61 in NSSI2

Gymnodoris - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Γένος Gymnodoris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2016 06:11 ΜΜ +11
Gymnodoris ceylonica - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris ceylonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό
Gymnodoris ceylonica - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη vknutson: Gymnodoris ceylonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38