Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 06:18 ΜΜ WEST
Simethis mattiazzii - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Simethis mattiazzii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 05:38 ΜΜ WEST
Eudianthe laeta - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Eudianthe laeta, Ένα μέλος του Σιληνέες (Φυλή Sileneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυγαριά (Vitex agnus-castus)

Παρατηρητής

gilberto3849

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 09:31 ΠΜ WEST
Λυγαριά - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Λυγαριά (Vitex agnus-castus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 07:57 ΜΜ WEST
Misopates orontium - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Misopates orontium, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinapeixinhos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 05:34 ΜΜ WEST
Myosotis laxa cespitosa - Photo (c) Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Юрий Данилевский (Yuriy Danilevsky)
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Myosotis laxa ssp. cespitosa, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelgonalves1

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:30 ΜΜ WEST
Centaurea polyacantha - Photo (c) Daniel Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Centaurea polyacantha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinapeixinhos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 06:02 ΜΜ WEST
Campanula lusitanica - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Campanula lusitanica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 06:01 ΜΜ WEST
Campanula lusitanica - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Campanula lusitanica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinapeixinhos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 03:49 ΜΜ WEST

Τόπος

Seixal, PT-SE, PT (Google, OSM)
Acis trichophylla - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Acis trichophylla, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:17 ΜΜ WEST
Centaurea polyacantha - Photo (c) Daniel Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Centaurea polyacantha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinapeixinhos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:19 ΜΜ WEST
Centaurea polyacantha - Photo (c) Daniel Raposo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Raposo
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Centaurea polyacantha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:32 ΜΜ WEST
Baldellia repens - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Baldellia repens, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcg

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:24 ΜΜ WEST
Ptenothrix - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Γένος Ptenothrix, Ένα μέλος του Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelgonalves1

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:13 ΜΜ WEST
Scarites - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Γένος Scarites, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridacurto

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:10 ΜΜ WEST
Dipcadi serotinum - Photo (c) gardatxanae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gardatxanae
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Dipcadi serotinum, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinapeixinhos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 05:38 ΜΜ WEST

Τόπος

Seixal, PT-SE, PT (Google, OSM)
Rhipicephalus sanguineus - Photo (c) Gareth Yearsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gareth Yearsley
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Rhipicephalus sanguineus, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcg

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:21 ΜΜ WEST
Scarites - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valter Jacinto
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Γένος Scarites, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 07:48 ΜΜ WET
Serapias parviflora - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Serapias parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gurita

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024
Melolontha papposa - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Melolontha papposa, Ένα μέλος του Μηλολόνθη (Γένος Melolontha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gurita

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Πεταλούδα Της Κουμαριάς - Photo (c) Johnnyrandom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johnnyrandom
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Πεταλούδα Της Κουμαριάς (Charaxes jasius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

draposo79

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 01:22 ΜΜ WEST
Scilla verna ramburii - Photo (c) Andre Hosper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andre Hosper
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Scilla verna ssp. ramburii, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:43 ΜΜ WEST
Scilla verna ramburii - Photo (c) Andre Hosper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andre Hosper
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Scilla verna ssp. ramburii, Ένα μέλος του Σκίλλα (Γένος Scilla)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 07:07 ΜΜ WET
Loxostege scutalis - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Loxostege scutalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

edineia4

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:44 ΠΜ WEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

diogoamaro

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 11:17 ΠΜ WET
Ευθύνευρα - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:47 ΜΜ WEST
Pulicaria paludosa - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Pulicaria paludosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρό Μπούζι (Carpobrotus acinaciformis)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 02:25 ΜΜ WET
Χοντρό Μπούζι - Photo (c) tania_morkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Χοντρό Μπούζι (Carpobrotus acinaciformis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 02:30 ΜΜ WEST
Juncus maritimus - Photo (c) Sebastian J. Dunkl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastian J. Dunkl
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Juncus maritimus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lramos79

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 10:20 ΠΜ WET
Juniperus turbinata - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rafael Medina
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Juniperus turbinata, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ulex minor

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 03:58 ΜΜ WEST
Ulex minor - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη vitanativa: Ulex minor, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 556