Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbetboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:24 ΠΜ CST

Περιγραφή

Filamentous fungus growing from old birdseed husks.

Zygomycetes - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Ομοταξία Zygomycetes, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_nettles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 09:08 ΠΜ UTC
Stereum ostrea - Photo (c) Luciana Ranelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciana Ranelli
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Stereum ostrea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasummer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:08 ΠΜ CST
Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasummer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:19 ΠΜ CST
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brmaldo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miketilley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 09:02 ΠΜ CST
Schizophyllum commune - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Schizophyllum commune, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigailrandolph

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This collection was made on 09/30/20 at the coordinates 30.416720, -91.163957, and its collection number is AR09302002. This specimen was collected at Bird Refuge located on LSU’s campus in Baton Rouge, Louisiana, on a fallen tree found about 20 feet to the left off of the main trail (about 15 feet into the trail), toward the water. The surrounding trees are predominantly oak trees with some pine trees, and there were no other sightings of the same specimen. The specimen was found attached to a fallen oak tree branch that appeared to be extensively decayed (wood was very wet and soft despite a lack of rain.) On the limb, the specimen was growing gregariously to imbricate with almost the entire branch covered in the fungus. With no stipe, or sessile, the specimen was found connected to the tree by the pileus. The pileus had an irregular shape, varying from each individual fruiting body to the next. Generally speaking, they seemed to be cup-shaped with an undulating margin. The pileus ranged in size from 2-9cm across. The inner surface of the pileus was a deep purple color, and it was smooth and rubbery in texture. The outer surface was a light brown color, and it was smooth and velvety. There was a white powder on the outer surface of the specimen when collected, but that powder was gone upon drying and freezing. The pileus was very flexible and not rigid, but it did not tear easily. The context flesh was thin and moist, measuring only 0.1mm, with a jelly-like texture. No surface of the fungus bruised when touched or damaged. The specimen had an earthy smell, but no flavor. A spore print revealed that the collected specimen produces white spores.

Auricularia - Photo (c) chong_ren_huang_paul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckenzieeerwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:00 ΠΜ UTC
Λευκοκόπρινος - Photo (c) Sara Marie Miller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sara Marie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

mckenzieeerwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:08 ΠΜ UTC
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sydney Fisher Larson
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

mckenzieeerwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:23 ΠΜ UTC
Σκληρόδερμα - Photo (c) katjustis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckenzieeerwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:13 ΠΜ UTC
Lepista nuda - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Lepista nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjcdunford

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 02:10 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Tissue from WDB31 resembled that of nitrile gloves. It made no spore print and was deceivingly dense, as if it could bounce like a rubber ball. Solitary is what I reported for the growth habit because although it resembled known gregarious species, it’s substrate was more sandy so identification could not be guaranteed.

Ganoderma - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Υπογένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aphuss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:37 ΜΜ EST
Tolypocladium capitatum - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Tolypocladium capitatum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seangolden

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 01:36 ΜΜ UTC
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henri Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikkigk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 04:06 ΜΜ UTC
Meripilus sumstinei - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Meripilus sumstinei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spenser3

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 05:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Faint red staining, greenish tinge to the gills only on the largest, most mature specimen

Chlorophyllum molybdites - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizardeve

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 04:48 ΜΜ CDT
Arachnion album - Photo (c) Ron Kerner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Kerner
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Arachnion album, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spenser3

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 03:07 ΜΜ EDT
Leucoagaricus americanus - Photo (c) Amanita77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Leucoagaricus americanus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josedc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2018 01:10 ΜΜ CST

Περιγραφή

JC 10102018-02
On Petri dish was possible to observe black and white drops. This drops contained conidia. The conida are equally called and colored with apical hyaline appendages of several size. Also the conidia has it alone pedicel.

Pestalotiopsis - Photo (c) Thomas Laxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Thomas Laxton
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Pestalotiopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:31 ΜΜ CDT
Sparassis spathulata - Photo (c) brobalstones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Sparassis spathulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 11:32 ΠΜ CDT
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aphuss

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:37 ΜΜ EST
Cordyceps capitata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Cordyceps capitata [inactive], Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreams_nightmares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One mushroom

Lepiota - Photo (c) Sharon Squazzo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sharon Squazzo
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Lepiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreams_nightmares

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One mushroom

Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbarn32

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 02:54 ΠΜ CDT
Calvatia rubroflava - Photo (c) Alicia Rodríguez-Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alicia Rodríguez-Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Calvatia rubroflava, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen-ed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 12:29 ΜΜ CDT
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkaur8

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 01:59 ΜΜ CST
Curvularia - Photo (c) bioblitz-opunake2017, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bioblitz-opunake2017
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Γένος Curvularia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josedc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 12:17 ΜΜ CST

Τόπος

0.0..., 0.0... (Google, OSM)

Περιγραφή

JC 10312018.
Fungus present on Pumpking. Under dissecting scopes is possible to observe: Rhizoid, Sporangiophores, Sporangium.
The color of Sporangium could be white or black, according with the sporangiospores maturity. The dimension of sporangiospore are: 7-8um x 8-9 um. Is possible to observe the presence of columella.

Rhizopus stolonifer - Photo (c) Comrade Foot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Rhizopus stolonifer, Ένα μέλος του Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spenser3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 10:28 ΠΜ CDT
Hypomyces chrysospermus - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Hypomyces chrysospermus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2009
Trabutia quercina - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη vinson: Trabutia quercina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 39