Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτόραμφος Γλάρος (Chroicocephalus genei)

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:15 ΠΜ CET
Λεπτόραμφος Γλάρος - Photo (c) Sunil Onamkulam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sunil Onamkulam
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Λεπτόραμφος Γλάρος (Chroicocephalus genei)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitri58

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:45 ΜΜ CEST
Chrysolina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Γένος Chrysolina, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

cora104

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:07 ΜΜ CET

Τόπος

Fontès (Google, OSM)
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

cora104

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:07 ΜΜ CET

Τόπος

Fontès (Google, OSM)
Κιρκινέζι - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Κιρκινέζι (Falco naumanni)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

catherine650

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:43 ΜΜ CET
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

gileba

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 02:58 ΜΜ SAST
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

vicbrans

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 12:49 ΜΜ CEST
Οικόσιτη Κότα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

mimi_abe

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:21 ΠΜ CEST
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)

Παρατηρητής

pmart

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 05:21 ΜΜ CEST
Σπαράγγι - Photo (c) Eduardo Sánchez Jimenez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eduardo Sánchez Jimenez
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

franck_cabot

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:50 ΠΜ CET
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

khadidja_pradel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 04:01 ΜΜ CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

vicente_augustin_vacas

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2016 09:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, España (Google, OSM)
Anastoechus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Γένος Anastoechus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

aude_bretagnolle

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:58 ΜΜ CET
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

qwenteen

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:20 ΜΜ CET
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott King
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:33 ΠΜ CST
Anartia fatima - Photo (c) Matt Lerow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Anartia fatima, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:22 ΠΜ CST
Tinamus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Γένος Tinamus, Ένα μέλος του Τιναμιόμορφα (Τάξη Tinamiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john-walsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Psammodromus edwarsianus - Photo (c) Titouan Roguet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Psammodromus edwarsianus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

yeahel

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 03:27 ΜΜ CET
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:09 ΠΜ CET
Κοινός Φασιανός - Photo (c) Frank Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Lin
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Κοινός Φασιανός (Phasianus colchicus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurdf

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:09 ΠΜ CET
Polypodium - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Γένος Polypodium, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeahel

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 12:21 ΜΜ CET
Timon lepidus - Photo (c) Iván Orois, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Orois
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Timon lepidus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asriel82

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 06:53 ΜΜ EET
Ευρασιατικός Λύγκας - Photo (c) john.purvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Ευρασιατικός Λύγκας (Lynx lynx)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudf

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:03 ΜΜ CET
Pelodytes punctatus - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Pelodytes punctatus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudf

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:24 ΜΜ CET

Περιγραφή

Pas sûr sûr

Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Hyla meridionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

qwenteen

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:43 ΜΜ CET
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

qwenteen

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:48 ΜΜ CET
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

hugodufour

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:44 ΜΜ CET
Μαυροτσιροβάκος - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

gaelvillar

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:23 ΜΜ CET
Discoglossus pictus - Photo (c) Titouan Roguet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Discoglossus pictus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

vincent_da-silva

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:26 ΜΜ CET
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

sarah_julienn

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:33 ΜΜ CET
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη victor_85: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2522