Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapaiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:17 ΠΜ -03
Phrygilus gayi - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Phrygilus gayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapaiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:17 ΠΜ -03
Phrygilus gayi - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Phrygilus gayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapaiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:19 ΠΜ -03
Phrygilus gayi - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Phrygilus gayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:06 ΜΜ -03

Περιγραφή

Se escuchan también varios Taguató (Rupornis magnirostris) que sobrevolaban la zona

Serpophaga subcristata - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Serpophaga subcristata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:17 ΜΜ -03

Περιγραφή

Se escuchan además varias vocalizaciones: Serpophaga subcristata, Polioptila dumicola, Patagioenas picazuro, y al final un Vanellus chilensis

Saltator coerulescens - Photo (c) Liesbeth Kruythoff-Flohil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Liesbeth Kruythoff-Flohil
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Saltator coerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miraves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:49 ΜΜ -03
Saltator coerulescens - Photo (c) Liesbeth Kruythoff-Flohil, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Liesbeth Kruythoff-Flohil
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Saltator coerulescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:54 ΜΜ -03
Thraupis sayaca - Photo (c) Scott Buckel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Buckel
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Thraupis sayaca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:01 ΜΜ -03
Syndactyla rufosuperciliata - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Syndactyla rufosuperciliata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_pose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)
Penelope obscura - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Penelope obscura, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:01 ΜΜ -03
Agelasticus thilius - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Agelasticus thilius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 06:00 ΜΜ -03
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 05:28 ΜΜ -03
Αμερικανικός Δασότρυγγας - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Αμερικανικός Δασότρυγγας (Tringa solitaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miraves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 06:07 ΜΜ -03
Camptostoma obsoletum - Photo (c) Marcio Fontana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcio Fontana
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Camptostoma obsoletum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:39 ΠΜ -03
Spinus magellanicus - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Spinus magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:39 ΠΜ -03
Spinus magellanicus - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Spinus magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:25 ΜΜ -03
Τρίχρωμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:04 ΠΜ -03
Turdus rufiventris - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Turdus rufiventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:09 ΠΜ -03
Columbina picui - Photo (c) f35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Columbina picui, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:13 ΠΜ -03
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:27 ΠΜ -03
Sicalis flaveola - Photo (c) Brennan Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Moore
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:27 ΠΜ -03
Sicalis flaveola - Photo (c) Brennan Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brennan Moore
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:32 ΠΜ -03
Sicalis luteola - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Diego Carús
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Sicalis luteola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:36 ΠΜ -03

Περιγραφή

En el centro de la imagen junto al chingolo.

Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:51 ΜΜ -03
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:52 ΠΜ -03
Molothrus bonariensis - Photo (c) eduardovieira17, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira17
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Molothrus bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:21 ΜΜ -03
Οικόσιτη Σταχτόχηνα - Photo (c) Marie Asscherick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Asscherick
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:24 ΜΜ -03
Fulica leucoptera - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Fulica leucoptera, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:27 ΜΜ -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Lepidocolaptes angustirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 04:34 ΜΜ -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekucich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 05:54 ΜΜ -03
Daptrius chimango - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Fernando Sessegolo
Η ταυτότητα του χρήστη varsao: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15755