Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λευκός Καρχαρίας Carcharodon carcharias

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Λευκός Καρχαρίας - Photo (c) Ken Bondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Λευκός Καρχαρίας (Carcharodon carcharias)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2016.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 11, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Περιγραφή

Several green sea turtles with FP tumors. There were also several in the area without any tumors visible. The two largest females that I saw both had considerable tumor growth. Two smaller females and one large male in the same area had no tumor growth.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Medium sized green sea turtle with FP tumors around the mouth and eyes. Several other turtles were seen in the same area at the same time and had no tumors.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

sandycmaui

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

This is our frequent basker we named "Bubbles", who is somehow still alive... She is one of about a dozen FP honu we're monitoring.

Ετικέτες

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

sandycmaui

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Περιγραφή

stranding with shark bites and fibropapillomatosis

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Περιγραφή

A small green sea turtle swims beneath the waves at the world famous "Banzai Pipeline" surf break.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2015.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

salessi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Περιγραφή

Green sea turtle entangled in a discarded fishing net found by CRED of NOAA during a marine debris removal project in NWHI. Photo credit: CRED/NOAA. See more at www.facebook.com/NOAACRED

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

salessi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Περιγραφή

Green sea turtle entangled in a discarded fishing net found by CRED of NOAA during a marine debris removal project in NWHI. Photo credit: CRED/NOAA. See more at www.facebook.com/NOAACRED

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2014

Τόπος

in the ocean (Google, OSM)
Turbinaria ornata - Photo (c) naturalistjill, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Turbinaria ornata, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

devon_francke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw 2 large sub-adult (or both small adult) green sea turtles resting on the bow of the Sea Tiger Wreck, south of Honolulu. Both were about 100 feet deep.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

dmcleish

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

Large female green seaturtle with unknown source of apparent trauma to her carapace. She has had scars from a likely propeller contact for a number of years but now within the last month or so exhibits obvious damage of unknown origin.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

salessi

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male green sea turtle with considerable tumors. He did not have good vision as a result of the tumors.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Περιγραφή

Large green sea turtle hauled up on the beach. Considerable FP tumors observed externally.

Tracks on the beach near the subject indicated that other turtles hauled up recently in this same location (see photos).

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Περιγραφή

Female green sea turtle with FP tumor on the face/mouth area.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2014.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

schlarmanp

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Green turtle napping on the beach at sunset. Big Island, Hawai'i, USA.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2010

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dive sites Turtle Bluffs and General Store (swam from one to the other), max depth 82 feet/25 meters.

No visible tumors.

Ετικέτες

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male green sea turtle with FP tumors.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

bluewavechris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female green sea turtle missing a front flipper.

Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2013.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Πράσινη Χελώνα Chelonia mydas

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) cleeve-searescue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vanhoutan: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2013.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 171