Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 12:08 ΜΜ -03

Περιγραφή

Individuo apareció en el Hospital Britanico, se tomaron fotografías registro e identificatorias y se liberó en las proximidades. Fotografias muestran (2) postura de defensa y (6) espina caudal amarilla.

Epictia munoai - Photo (c) Daniel Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Dias
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Epictia munoai, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:50 ΠΜ -03
Erythrolamprus poecilogyrus - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Erythrolamprus poecilogyrus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:09 ΜΜ -03
Rhinella arenarum - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Rhinella arenarum, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_vm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:40 ΜΜ -03
Setophaga pitiayumi - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Setophaga pitiayumi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 07:16 ΜΜ -03
Dryophylax hypoconia - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Dryophylax hypoconia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 06:42 ΜΜ -03
Dryophylax hypoconia - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Dryophylax hypoconia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 08:58 ΜΜ -03
Dryophylax hypoconia - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Dryophylax hypoconia, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 03:06 ΜΜ -03
Araneus uniformis - Photo (c) Enio Branco, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enio Branco
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Araneus uniformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:11 ΜΜ -03
Schistocerca flavofasciata - Photo (c) Carlos Pires, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos Pires
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Schistocerca flavofasciata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 07:16 ΜΜ -03
Thamnodynastes hypoconia - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Thamnodynastes hypoconia [inactive], Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 09:52 ΠΜ -03
Philodryas patagoniensis - Photo (c) Reuber Brandão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reuber Brandão
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Philodryas patagoniensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 07:22 ΜΜ -03
Erythrolamprus poecilogyrus - Photo (c) Auréles Miralien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Auréles Miralien
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Erythrolamprus poecilogyrus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 06:42 ΜΜ -03
Thamnodynastes hypoconia - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Thamnodynastes hypoconia [inactive], Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 08:58 ΜΜ -03
Thamnodynastes hypoconia - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Thamnodynastes hypoconia [inactive], Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:13 ΜΜ -03
Phiale roburifoliata - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Phiale roburifoliata, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:02 ΜΜ -03
Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Erythrolamprus poecilogyrus ssp. sublineatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_vm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:41 ΜΜ -03
Cacicus solitarius - Photo (c) Nick Athanas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Cacicus solitarius, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 12:02 ΜΜ -03
Piranga flava - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Piranga flava, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:14 ΠΜ -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Lepidocolaptes angustirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dermochelys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 09:01 ΜΜ -03
Paroaria capitata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Paroaria capitata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloedgardo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 05:00 ΜΜ -03
Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Ινδικό Χοιρίδιο Της Βραζιλίας (Cavia aperea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 11:06 ΠΜ -03
Saltator aurantiirostris - Photo (c) Euge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Euge
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Saltator aurantiirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:35 ΜΜ -03
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022
Spatula versicolor - Photo (c) Bryan Caro San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Caro San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Spatula versicolor, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tandria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 03:30 ΜΜ -03

Ετικέτες

Rollandia rolland - Photo (c) Luciano Massa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Luciano Massa
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Rollandia rolland, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:10 ΠΜ -03
Aramides ypecaha - Photo (c) Gonzalo Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Roget
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Aramides ypecaha, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorenazapata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:42 ΜΜ -03
Salvator merianae - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:08 ΠΜ -03
Notomabuya frenata - Photo (c) Luis F. C. de Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis F. C. de Lima
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Notomabuya frenata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:46 ΜΜ -03
Helicops leopardinus - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Helicops leopardinus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 09:31 ΜΜ -03
Rhinella dorbignyi - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη vabiforrester: Rhinella dorbignyi, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 65