Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhor

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:31 ΠΜ IST

Τόπος

Kerry, Ireland (Google, OSM)
Doris pseudoargus - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Doris pseudoargus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhor

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 12:14 ΜΜ IST

Τόπος

Kerry, Ireland (Google, OSM)
Edmundsella pedata - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Edmundsella pedata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 10:58 ΠΜ IST

Τόπος

Kerry, IE (Google, OSM)
Jorunna tomentosa - Photo (c) Nicolas Jouault, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Jouault
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Jorunna tomentosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:52 ΠΜ WEST
Polycera quadrilineata - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarin_01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 05:12 ΜΜ +01
Polycera aurantiomarginata - Photo (c) João Encarnação, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Encarnação
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Polycera aurantiomarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)

Παρατηρητής

jalaball

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:03 ΠΜ CET
Αγελαδίτσα - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015

Τόπος

isla de tarifa (Google, OSM)
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2011 12:14 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:
www.seaslugforum.net/roboeuro.htm
hypselodoris.blogspot.com/2011/08/roboastra-europaea-garc...

Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2012 10:13 ΠΜ WET

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:
www.seaslugforum.net/roboeuro.htm
hypselodoris.blogspot.com/2011/08/roboastra-europaea-garc...

Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2012 01:22 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:
www.seaslugforum.net/roboeuro.htm
hypselodoris.blogspot.com/2011/08/roboastra-europaea-garc...

Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2012 10:36 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Nudibranchs are a group of sea slugs characterized by having no shell, thus having their gills exposed. The name in latin, nudibranchia means precisely that: nudi (nude, exposed) + branchia (gills).
Instead of the protective shell, the nudibranchs use other intricate defense mechanisms and that's one of the reasons they are such an interesting group to study. Not to mention their exquisite appearance.

More info about this species:
www.seaslugforum.net/roboeuro.htm
hypselodoris.blogspot.com/2011/08/roboastra-europaea-garc...

Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmroque

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:34 ΠΜ WEST
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmroque

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:42 ΠΜ WEST
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmroque

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:51 ΠΜ WEST
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023

Τόπος

España (Google, OSM)
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whodden

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023

Τόπος

España (Google, OSM)
Tyrannodoris europaea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tyrannodoris europaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagoncas

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 09:03 ΜΜ WEST

Τόπος

Almada, PT-SE, PT (Google, OSM)
Tambja marbellensis - Photo (c) Sílvia Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sílvia Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Tambja marbellensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:12 ΠΜ -01
Cuthona thompsoni - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Cuthona thompsoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwe_kaempf_karwendel

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:54 ΠΜ CEST
Nomada fucata - Photo (c) Ian Boyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Nomada fucata, Ένα μέλος του Απίδες (Οικογένεια Apidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:21 ΜΜ CET

Τόπος

La Vesse, France (Google, OSM)
Edmundsella pedata - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Edmundsella pedata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:11 ΜΜ CET

Τόπος

La Vesse, France (Google, OSM)
Trinchesia morrowae - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Trinchesia morrowae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:56 ΜΜ CET

Τόπος

La Vesse, France (Google, OSM)
Paraflabellina ischitana - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Paraflabellina ischitana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardmarques

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:30 ΜΜ CET

Τόπος

Espanya (Google, OSM)
Dendrodoris limbata - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Dendrodoris limbata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2010 12:38 ΜΜ IDT

Ετικέτες

Atalodoris oblonga - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Atalodoris oblonga, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkkristensen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 07:46 ΜΜ GMT

Τόπος

Molslinjen, Århus (Google, OSM)
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 01:11 ΜΜ CEST

Τόπος

Halden, Norge (Google, OSM)
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:25 ΠΜ CEST
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donalddavesne

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:57 ΠΜ CEST
Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinejens

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:16 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Acanthodoris pilosa - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη v_stefan: Acanthodoris pilosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20436