Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 04:04 ΜΜ WITA
Purpuradusta microdon - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Purpuradusta microdon, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kati-romblon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Romblon, PH (Google, OSM)

Περιγραφή

photo by Wolfgang Holz

Ovatipsa chinensis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Ovatipsa chinensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 06:13 ΜΜ +12
Pinna saccata - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Pinna saccata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manis1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

白結螺

Drupella cornus - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Drupella cornus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020
Charonia tritonis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Charonia tritonis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 07:42 ΜΜ +12
Clypeomorus - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Γένος Clypeomorus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 08:18 ΜΜ +12
Cerithium rostratum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Cerithium rostratum, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 06:44 ΜΜ +12
Cerithiidae - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Οικογένεια Cerithiidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:21 ΜΜ +12
Cerithium salebrosum - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Cerithium salebrosum, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηρίθιο (Γένος Cerithium)

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 06:19 ΜΜ +12
Κηρίθιο - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 07:41 ΜΜ +12
Cerithium columna - Photo (c) Richard Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Cerithium columna, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 05:06 ΜΜ +12
Cerithium echinatum - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Cerithium echinatum, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:14 ΜΜ +12
Rhinoclavis articulata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Rhinoclavis articulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:56 ΜΜ +12
Rhinoclavis sinensis - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Rhinoclavis sinensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:49 ΜΜ +12
Myurellopsis undulata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Myurellopsis undulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 06:57 ΜΜ +12
Terebra cingulifera - Photo (c) vrebizant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Terebra cingulifera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:53 ΜΜ +12
Vexillum cadaverosum - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Vexillum cadaverosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:23 ΜΜ +12
Vexillum turriger - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Vexillum turriger, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:45 ΜΜ +12
Vexillum cadaverosum - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Vexillum cadaverosum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:47 ΜΜ +12
Vexillum aureolatum - Photo (c) smithsonian_marinegeo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by smithsonian_marinegeo
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Vexillum aureolatum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:58 ΜΜ +12
Graphicomassa ligula - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Graphicomassa ligula, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:08 ΜΜ +12
Imbricaria conularis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Imbricaria conularis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 09:23 ΜΜ +12
Leporicypraea mappa - Photo (c) Franco Colnago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franco Colnago
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Leporicypraea mappa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 09:11 ΜΜ +12
Oliva efasciata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Oliva efasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:24 ΜΜ +12
Ministrombus variabilis - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Ministrombus variabilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 06:14 ΜΜ +12
Terestrombus fragilis - Photo (c) WoRMS Editorial Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Terestrombus fragilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 08:39 ΜΜ +12
Polinices mammilla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Manis Lin
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Polinices mammilla, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 06:50 ΜΜ +12

Περιγραφή

Brown operculum and columella.

Mammilla melanostoma - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Mammilla melanostoma, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:18 ΜΜ +12
Naticidae - Photo (c) Aleksander Golemaj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aleksander Golemaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Οικογένεια Naticidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphetnature

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:37 ΜΜ +12
Euplica deshayesii - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη uwkwaj: Euplica deshayesii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 431