Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muangpaisuetrong

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Actenoides concretus - Photo (c) Kelvin Ping, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kelvin Ping
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Actenoides concretus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ployloynumb

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:22 ΜΜ +07
Bungarus candidus - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Bungarus candidus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saraneeya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Phangnga, TH (Google, OSM)
Bambusa heterostachya - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Bambusa heterostachya, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sajeekongsuwan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Περιγραφή

This frogs has sale for food in fresh market. Shopkeeper told me this catched from Chonburi province, next province from this place.

Glyphoglossus molossus - Photo (c) Artur Tomaszek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Tomaszek
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Glyphoglossus molossus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:10 ΜΜ +07
Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:40 ΜΜ +07
Copsychus malabaricus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Copsychus malabaricus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:42 ΜΜ +07
Sitta frontalis - Photo (c) Antony Grossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Antony Grossy
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Sitta frontalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:08 ΜΜ +07
Hemipus picatus - Photo (c) Martin Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Martin Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Hemipus picatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:18 ΜΜ +07
Arachnothera magna - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Arachnothera magna, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:14 ΜΜ +07
Garrulax monileger - Photo (c) Utain Pummarin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Utain Pummarin
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Garrulax monileger, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:14 ΜΜ +07
Pycnonotus conradi - Photo (c) Jeff Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Pycnonotus conradi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

ssansuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:08 ΜΜ +07
Σμυρναλκυόνη - Photo (c) Ashutosh Shinde, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashutosh Shinde
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nopcoeur

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 11:42 ΠΜ +07

Περιγραφή

Finally.

Phaenicophaeus tristis - Photo (c) Amar-Singh HSS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amar-Singh HSS
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Phaenicophaeus tristis, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thenannice

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:03 ΜΜ +07
Rhipidura javanica - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Rhipidura javanica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 08:26 ΠΜ +07
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 03:04 ΜΜ +07

Περιγραφή

Nest with eggs

Terpsiphone affinis affinis - Photo (c) Lars Mannzen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lars Mannzen
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Terpsiphone affinis ssp. affinis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 07:04 ΠΜ +07
Lepidiota stigma - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Lepidiota stigma, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:37 ΠΜ +07
Amblyomma - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Γένος Amblyomma, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:38 ΜΜ +07
Cercotmetus - Photo (c) Tony Gerard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tony Gerard
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Γένος Cercotmetus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 11:06 ΠΜ +08

Ετικέτες

Selaginella willdenowii - Photo (c) Ikkyu San, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ikkyu San
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Selaginella willdenowii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:07 ΜΜ +07
Selaginella willdenowii - Photo (c) Ikkyu San, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ikkyu San
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Selaginella willdenowii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Harpactes orrhophaeus orrhophaeus - Photo (c) Lars Mannzen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lars Mannzen
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Harpactes orrhophaeus ssp. orrhophaeus, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Φυλλορινόλοφος (Hipposideros armiger)

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 11:45 ΠΜ +07
Μεγάλος Φυλλορινόλοφος - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Μεγάλος Φυλλορινόλοφος (Hipposideros armiger)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpierce

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 08:06 ΜΜ +07
Hipposideros larvatus - Photo (c) Binturong27, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Binturong27
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Hipposideros larvatus, Ένα μέλος του Ρινολοφοειδή (Υπεροικογένεια Rhinolophoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakarsha

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 10:36 ΠΜ IST

Τόπος

SS Heights (Google, OSM)

Περιγραφή

Half white and half black.

Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fachrynurmallojr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2012 07:00 ΠΜ WITA

Περιγραφή

Dekat tambak garam

Prinia inornata - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Prinia inornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fachrynurmallojr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2012 08:00 ΠΜ WITA
Prinia inornata - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Prinia inornata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist79700

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:37 ΜΜ CST
Gorsachius melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamsambly

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 10:29 ΠΜ +07
Calotes versicolor - Photo (c) vlad50, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vlad50
Η ταυτότητα του χρήστη utain: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5867