Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kornelijaj

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 08:28 ΠΜ EEST
Kleidocerys resedae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Kleidocerys resedae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

deniss-dudko

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:27 ΜΜ EEST
Nabis - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cody Hough
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Nabis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livalegzdina

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:04 ΜΜ EEST
Aneurus avenius - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Aneurus avenius, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryx

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 12:36 ΜΜ EEST

Τόπος

Šēdere (Google, OSM)
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin2023

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 02:15 ΜΜ EEST

Τόπος

Jekabpils, Z, LV (Google, OSM)
Rhyparochromus pini - Photo (c) Miroslav Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Rhyparochromus pini, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin2023

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:45 ΜΜ EEST

Τόπος

Jekabpils, Z, LV (Google, OSM)
Eurydema oleracea - Photo (c) Michael Knapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Knapp
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Eurydema oleracea, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sintija4

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 01:40 ΜΜ EEST
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svantekoldenius

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 07:00 ΜΜ CEST
Ranatra linearis - Photo (c) Полина Яковлевна Лихачева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Полина Яковлевна Лихачева
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Ranatra linearis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rysiaty_lubuskie

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 04:25 ΜΜ CEST
Sphragisticus nebulosus - Photo (c) Pentti Ketola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pentti Ketola
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Sphragisticus nebulosus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 07:54 ΠΜ EEST

Τόπος

LV-4033, Latvija (Google, OSM)
Malacosoma castrense - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Malacosoma castrense, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

tergl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:55 ΜΜ EEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)

Παρατηρητής

emcik253

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 03:41 ΜΜ EEST
Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

emcik253

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zukovi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 03:03 ΜΜ EEST
Agelastica alni - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatoltolana

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:01 ΜΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Barry Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Barry Walter
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:59 ΜΜ CEST
Cyphostethus tristriatus - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Cyphostethus tristriatus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:36 ΜΜ EEST
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 08:20 ΠΜ EEST
Βαρβάρα - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Βαρβάρα (Tadorna tadorna)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:34 ΜΜ EEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:35 ΜΜ EEST
Κοινό Λούγαρο - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:36 ΠΜ EEST
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:45 ΜΜ EEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:02 ΜΜ EEST
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

martina_stuskova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:53 ΠΜ EEST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) Dina Nesterkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dina Nesterkova
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitopoko

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:39 ΜΜ EEST
Ampedus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Ampedus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

nikitopoko

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:15 ΜΜ EEST
Ευρωπαϊκή Σφήκα - Photo (c) IronChris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:21 ΜΜ EEST

Τόπος

LV-4033, Latvija (Google, OSM)
Selatosomus aeneus - Photo Siga, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Selatosomus aeneus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:11 ΜΜ EEST

Τόπος

LV-4033, Latvija (Google, OSM)
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

dehold

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:39 ΜΜ EEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josip56

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:05 ΜΜ CEST
Elasmucha ferrugata - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Elasmucha ferrugata, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 617