Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 07:22 ΜΜ EEST
Plagiosterna aenea - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Plagiosterna aenea, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 06:54 ΜΜ EEST
Dolotarsus lividus - Photo (c) Nick Bédard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Bédard
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Dolotarsus lividus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:43 ΜΜ EEST
Panagaeus cruxmajor - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Panagaeus cruxmajor, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

glebs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:10 ΠΜ EEST
Σπίνος - Photo (c) Jonny Andrews, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonny Andrews
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

glebs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:40 ΠΜ EEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) ZTSurvival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ZTSurvival
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

glebs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:53 ΠΜ EEST
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:57 ΜΜ EEST
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:58 ΜΜ EEST
Δεντροφυλλοσκόπος - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:07 ΜΜ EEST
Fasta fastuosa - Photo (c) John L. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John L. Richards
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Fasta fastuosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:38 ΜΜ EEST
Cassida flaveola - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Cassida flaveola, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:04 ΜΜ EEST
Lopheros rubens - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Lopheros rubens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 08:06 ΜΜ EEST
Dalopius marginatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Dalopius marginatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 09:05 ΠΜ EEST
Anthrenus scrophulariae - Photo (c) Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Anthrenus scrophulariae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 04:04 ΜΜ EEST
Fasta fastuosa - Photo (c) John L. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John L. Richards
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Fasta fastuosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 06:32 ΜΜ EEST
Lochmaea capreae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Lochmaea capreae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:50 ΠΜ EEST
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

davis_birzgalis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 04:11 ΜΜ EEST
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:02 ΜΜ EEST
Lopheros rubens - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Lopheros rubens, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 08:05 ΜΜ EEST
Chrysolina sturmi - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Chrysolina sturmi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 05:23 ΜΜ EET
Aradus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Aradus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:53 ΠΜ EET
Aradus - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Aradus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 10:08 ΠΜ EEST
Notonecta glauca - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Notonecta glauca, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 04:26 ΜΜ EEST
Rhopalus parumpunctatus - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Rhopalus parumpunctatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:31 ΜΜ EEST
Trapezonotus - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Trapezonotus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:35 ΜΜ EEST
Rhyparochromus vulgaris - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Rhyparochromus vulgaris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:12 ΜΜ EEST
Philomyrmex insignis - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Philomyrmex insignis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 05:39 ΜΜ EEST
Cymus aurescens - Photo (c) Tuomo Virtanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tuomo Virtanen
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Cymus aurescens, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 07:31 ΜΜ EEST
Philomyrmex insignis - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Philomyrmex insignis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:11 ΜΜ EEST
Liocoris tripustulatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Liocoris tripustulatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist96914

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 04:03 ΜΜ EEST
Trapezonotus - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ugis_piterans: Γένος Trapezonotus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 889