Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Lophocereus schottii australis - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. australis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galazscarlos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertbrooks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessiann76

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Cactoideae - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Υποοικογένεια Cactoideae, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

letyrivera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii australis - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. australis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_kaczmarczyk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 08:02 AM UTC
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hilarystaples

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgould

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania_fiol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stultiferanavisinstitutom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Mulegé, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisenrique10

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruben167

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Mulegé, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandavies

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii australis - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. australis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

isadora56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:43 AM UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) lauriesibley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecoco1231

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 08:26 AM PDT
Cereus - Photo (c) Víctor de Paiva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Γένος Cereus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Lophocereus schottii australis - Photo (c) Bill Levine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. australis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sangabriel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_meling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Lophocereus schottii schottii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ug56bdi: Lophocereus schottii var. schottii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 207142