Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbiewash

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:29 ΠΜ EET
Arothron hispidus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Arothron hispidus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Πέρκα (Perca fluviatilis)

Παρατηρητής

sidsat

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2015 06:50 ΜΜ +06
Ευρωπαϊκή Πέρκα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Ευρωπαϊκή Πέρκα (Perca fluviatilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeljohnson8

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 04:36 ΠΜ PST
Cheilinus fasciatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Cheilinus fasciatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeljohnson8

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:53 ΠΜ PST
Genicanthus lamarck - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Genicanthus lamarck, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 01:32 ΜΜ AEDT

Τόπος

Fly Point Dive (Google, OSM)
Ostracion cubicum - Photo (c) David Harasti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Harasti
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Ostracion cubicum, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogenisunderwater

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 10:21 ΠΜ AEDT
Enoplosus armatus - Photo (c) J. Martin Crossley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J. Martin Crossley
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Enoplosus armatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeljohnson8

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 06:28 ΠΜ PST
Cheilinus fasciatus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Cheilinus fasciatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:49 ΜΜ EDT
Semotilus atromaculatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Semotilus atromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:50 ΜΜ EDT
Semotilus atromaculatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Semotilus atromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonh1

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 12:50 ΜΜ EDT
Semotilus atromaculatus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Semotilus atromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chance2crowns

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 11:31 ΜΜ EDT
Notemigonus crysoleucas - Photo (c) Brandon Li, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Li
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Notemigonus crysoleucas, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendonh

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 11:14 ΠΜ AEST

Τόπος

Lady Elliot Island (Google, OSM)
Chaetodon lineolatus - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Chaetodon lineolatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2013 06:55 ΜΜ PST
Grammistes sexlineatus - Photo (c) Sonya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sonya
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Grammistes sexlineatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 09:43 ΠΜ +05

Τόπος

Vaavu, Maldives (Google, OSM)
Chaetodon lunula - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Chaetodon lunula, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliotthuguet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 09:40 ΠΜ +05

Τόπος

Vaavu, Maldives (Google, OSM)
Aluterus scriptus - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Aluterus scriptus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 09:03 ΜΜ PST
Chaetodon vagabundus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Chaetodon vagabundus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 11:54 ΜΜ AST

Περιγραφή

SeaLife DC1400

Caranx ruber - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Caranx ruber, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 11:29 ΜΜ AST

Περιγραφή

SeaLife DC1400

Cantherhines pullus - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Cantherhines pullus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019 02:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO

Haemulon aurolineatum - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Haemulon aurolineatum, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 03:32 ΜΜ EST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO

Lachnolaimus maximus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Lachnolaimus maximus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 01:12 ΜΜ EDT
Lactophrys triqueter - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Lactophrys triqueter, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 01:37 ΜΜ EDT
Aluterus scriptus - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Aluterus scriptus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egosnell2002

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 08:35 ΠΜ EDT
Culaea inconstans - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Culaea inconstans, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2011 08:04 ΠΜ AST

Περιγραφή

Booby Rock off of St. John

Sparisoma aurofrenatum - Photo (c) julianclark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Sparisoma aurofrenatum, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2011 07:58 ΠΜ AST

Περιγραφή

Booby Rock off of St. John

Azurina cyanea - Photo (c) Scott H. Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott H. Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Azurina cyanea, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2011 07:52 ΠΜ AST

Περιγραφή

Booby Rock off of St. John

Holocentrus rufus - Photo (c) Nicolas Lagière, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Lagière
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Holocentrus rufus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgarvin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Tifton (Google, OSM)
Lepomis cyanellus - Photo (c) m_ignoffo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by m_ignoffo
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Lepomis cyanellus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgarvin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Tifton (Google, OSM)
Pomoxis nigromaculatus - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Pomoxis nigromaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgarvin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Tifton (Google, OSM)
Centrarchus macropterus - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Centrarchus macropterus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgarvin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 10:13 ΠΜ EDT

Τόπος

Tifton (Google, OSM)
Erimyzon - Photo (c) jasonrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jasonrl
Η ταυτότητα του χρήστη uconnbirdfish: Γένος Erimyzon, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 220498