Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 08:18 AM EDT
Helianthus giganteus - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus giganteus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

angeflora

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 07:33 AM EDT
Helianthus strumosus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus strumosus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2016 05:39 PM EDT
Helianthus strumosus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus strumosus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriskrawczyk

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:31 AM EDT

Τόπος

Burlington (Google, OSM)
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allan7

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:55 PM EDT
Rudbeckia laciniata - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Rudbeckia laciniata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

cleo_patra

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:51 AM UTC
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chisholm2

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:53 AM EDT
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Heliopsis helianthoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevwagar

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:18 AM UTC
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrabdemo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:15 AM EDT
Helianthus pauciflorus - Photo (c) Peter Gorman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus pauciflorus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

sebastianirazuzta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 09:25 AM EDT
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

jscott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 07:58 AM EDT
Helianthus strumosus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus strumosus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmotherwell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 10:19 AM EDT
Helianthus strumosus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus strumosus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 01:54 PM EDT
Helianthus decapetalus - Photo (c) dnydick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Nydick
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus decapetalus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgshaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 01:43 PM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

jerrybloom

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:39 PM EDT

Περιγραφή

Garden escape. Photos of same plants blooming are taken on 12 Sept. 2020.

Helianthus decapetalus - Photo (c) dnydick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Nydick
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus decapetalus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

stegmanno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:11 AM EDT
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamityschild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 06:34 PM EDT
Helianthus giganteus - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus giganteus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

alexsandramcgillivray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:24 AM EDT
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

stegmanno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:54 AM EDT
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

sebastianirazuzta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 01:01 PM EDT
Helianthus decapetalus - Photo (c) dnydick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Nydick
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus decapetalus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)

Παρατηρητής

bmiller001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος - Photo (c) Tero Laakso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Ηλίανθος Ο Κονδυλόριζος (Helianthus tuberosus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgshaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:19 PM EDT
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Heliopsis helianthoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedicte-aimee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:55 AM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedicte-aimee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:57 AM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickstrzalkowski

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 08:49 AM UTC

Περιγραφή

Petioles very short, side of path, hardwood forest

Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianirazuzta

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 02:45 PM EDT
Heliopsis helianthoides - Photo (c) Joshua Mayer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Heliopsis helianthoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaphorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 09:39 AM EDT

Περιγραφή

this crop is BOSS planted or overlooked by industrious squirrel farmers. i have seen them planting peanuts and BOSS. maybe if i gave them whole peanuts in spring, there'd be a peanut farm come summer.

Helianthus annuus - Photo (c) Dimitra Katsada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus annuus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turlough_ohare

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:56 AM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_yang

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:39 PM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

zoe2dots

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:48 PM EDT
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tys_rbg: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 53