Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat_the_nat

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 10:56 AM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmine287

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021

Τόπος

Ann Arbor (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdarling01

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 09:43 AM EDT
Morchella punctipes - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella punctipes, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_bosley

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 08:19 AM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksonkusack

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:08 AM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annra

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:33 PM EDT
Morchella punctipes - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella punctipes, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchandarthropods

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:14 PM EDT

Τόπος

Ann Arbor (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleseabold

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:54 PM EDT

Περιγραφή

Is this one?

Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamaramoore

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 06:19 PM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooks12

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 09:09 AM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey2896

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:43 PM EDT

Τόπος

Burton (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dooug

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tharwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:01 PM UTC

Τόπος

Howell, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in mixed hardwoods

Morchella punctipes - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella punctipes, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flannell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Morchella punctipes - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella punctipes, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flannell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mi_spy

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 01:06 PM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar10

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:49 PM PDT

Περιγραφή

Morchella had a (seemingly) less productive season in this region. Colder and drier than past years; very few warm days following rainstorms. Gyromitra finds outnumbered Morchella, Verpa and Pleurotus.

Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar10

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:29 PM PDT
Morchella punctipes - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella punctipes, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennit007

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 12:59 PM EDT
Morchella americana - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewithfamily

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:21 PM EDT
Trametes versicolor - Photo (c) Leilani Weigand, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken-potter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Old root cellar area

Calycina citrina - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Calycina citrina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_keen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:12 PM EDT
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 06:38 PM EDT
Lepista nuda - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Lepista nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brames

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)
Chlorociboria aeruginascens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Chlorociboria aeruginascens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmgorsuch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:13 AM EDT
Chlorociboria aeruginascens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Chlorociboria aeruginascens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 04:59 PM EDT
Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Elisabeth Carrozza Wilkins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Laetiporus cincinnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 12:31 PM EDT
Calvatia gigantea - Photo (c) Sigrid Jakob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Calvatia gigantea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelmickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:48 PM EDT
Climacodon septentrionalis - Photo (c) antefixus U.E., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Climacodon septentrionalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 04:03 PM PDT
Grifola frondosa - Photo (c) Bethany Teigen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tuberrennicii: Grifola frondosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 261