Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundad

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

Please note. I know this is a intergrade with splendia, please don't ID it as a Desert King, I am going by the range map and Naming that Inat is using. We all know the id is debatable. I want to keep the snake itself as research grade and follow Inat's naming even if I/we don't agree. Thank you for understanding.
Activity

Lampropeltis splendida - Photo (c) Nicholas Pederson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis splendida, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundad

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

Please note. I know this is a intergrade with splendia, please don't ID it as a Desert King, I am going by the range map and Naming that Inat is using. We all know the id is debatable. I want to keep the snake itself as research grade and follow Inat's naming even if I don't agree. Thank you for understanding.

Lampropeltis splendida - Photo (c) Nicholas Pederson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis splendida, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdinoc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinvictoria614

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kherzberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langaha

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 10:25 PM CDT
Lampropeltis splendida - Photo (c) Nicholas Pederson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis splendida, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwright68

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 08:08 AM HST
Lampropeltis holbrooki - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis holbrooki, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texag_01

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Lampropeltis holbrooki - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis holbrooki, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

confused_eusarca

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2005 02:08 PM CDT
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

confused_eusarca

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2005 08:28 AM CDT
Lampropeltis californiae - Photo (c) Prakrit Jain, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lampropeltis californiae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bchambers

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:20 PM CDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Libellula luctuosa, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfine

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021

Περιγραφή

See red on feet and legs as well as the tail. Almost certain this is Canyon Spotted and not Sonoran but hoping someone can confirm.

Aspidoscelis burti - Photo (c) David Baake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Aspidoscelis burti, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfine

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 09:55 PM MDT
Aphonopelma gabeli - Photo (c) amawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Aphonopelma gabeli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 02:04 PM CDT
Aspidoscelis sonorae - Photo (c) Terry Rosenmeier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Aspidoscelis sonorae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 01:33 PM CDT
Aspidoscelis neomexicanus - Photo (c) Roger Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Aspidoscelis neomexicanus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2007 04:16 PM CDT
Electrostrymon hugon - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Electrostrymon hugon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2007 04:16 PM CDT
Electrostrymon hugon - Photo (c) Barbara Moreno Martinez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Electrostrymon hugon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2007 04:16 PM CDT
Electrostrymon - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Γένος Electrostrymon, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 03:51 PM CDT
Phanogomphus graslinellus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Phanogomphus graslinellus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2011 03:54 PM CDT
Phanogomphus graslinellus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Phanogomphus graslinellus, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2010 01:20 PM CDT
Micrathyria aequalis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Micrathyria aequalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2007 11:21 AM CDT
Macrothemis imitans - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Macrothemis imitans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2017 05:53 PM CDT
Macrothemis imitans - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Macrothemis imitans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 01:06 PM CDT
Macrothemis imitans - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Macrothemis imitans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2012 11:26 AM CDT
Macromia annulata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Macromia annulata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 02:30 PM CDT
Macromia annulata - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Macromia annulata, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)
Holbrookia elegans - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Holbrookia elegans, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlahibbitts

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015 10:46 AM CDT

Περιγραφή

Trails at ft Clark springs

Dryobates scalaris - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Dryobates scalaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2018
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 03:35 PM CDT

Περιγραφή

Clausen Springs Rec. Area

Sympetrum internum - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Sympetrum internum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2018 02:47 PM CDT

Περιγραφή

Clausen Springs Rec. Area

Lestes congener - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troyhibbitts: Lestes congener, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 75