Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

windowwasher

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:51 ΜΜ EDT
Iris versicolor - Photo (c) William Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William Van Hemessen
Η ταυτότητα του χρήστη treestand: Iris versicolor, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

jeremy_low

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:00 ΜΜ EST
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη treestand: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elegant_messss

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not confident on id. They looked like extremely small peaches

Αμερικανική Δαμασκηνιά - Photo (c) Dave Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη treestand: Αμερικανική Δαμασκηνιά (Prunus americana)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 06:38 ΜΜ EDT
Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη treestand: Microstegium vimineum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfries7448

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 11:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Twining Vine with bean like pods

Strophostyles helvola - Photo (c) Jean-François Roch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-François Roch
Η ταυτότητα του χρήστη treestand: Strophostyles helvola, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5