Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicafloresramirez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 10:10 ΠΜ CST
Stilpnochlora azteca - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Stilpnochlora azteca, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelicafloresramirez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 10:14 ΜΜ CST
Stilpnochlora azteca - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dra. Laura Elvia Uribe Lara
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Stilpnochlora azteca, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertomonroy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:37 ΜΜ CST
Mimosa biuncifera - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Mimosa biuncifera, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_alvarado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:28 ΠΜ CST
Pituophis deppei deppei - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Pituophis deppei ssp. deppei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisaguilar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021
Pituophis deppei deppei - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Pituophis deppei ssp. deppei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan2115

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 06:51 ΜΜ CDT
Pituophis deppei deppei - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Pituophis deppei ssp. deppei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dagny4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 01:24 ΜΜ UTC
Chamaedorea tepejilote - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Chamaedorea tepejilote, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

carlos35478

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 12:31 ΜΜ CST
Bauhinia - Photo (c) Simon Attwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Attwood
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Γένος Bauhinia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:21 ΠΜ MST
Cochemiea grahamii - Photo (c) Mike and Zahra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Cochemiea grahamii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissteg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:07 ΜΜ UTC
Kalanchoe - Photo (c) Morten Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Ross
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Γένος Kalanchoe, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)

Παρατηρητής

veronicavargas89

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 12:07 ΠΜ CST
Phyllodactylus bordai - Photo (c) Daniel Durán Arceo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Durán Arceo
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Phyllodactylus bordai, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardoescobar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:21 ΜΜ CST

Τόπος

Lomas del Bosque (Google, OSM)
Trema micranthum - Photo (c) Bioinvestigadores de Sincerin INETA Sincerin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bioinvestigadores de Sincerin INETA Sincerin
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Trema micranthum, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

araceli_morales

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 04:53 ΜΜ UTC
Silini - Photo (c) Joseph Connors, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joseph Connors
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Φυλή Silini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizette_pons_martin_del_campo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:23 ΜΜ CST
Hesperocyparis lusitanica - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Hesperocyparis lusitanica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

panza_rayada

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2024 07:52 ΠΜ CST
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάμα (Lama glama)

Παρατηρητής

ricardo691

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:15 ΠΜ CDT
Λάμα - Photo (c) Mattia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mattia
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Λάμα (Lama glama)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petra-su

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:23 ΜΜ CST
Hamelia patens - Photo (c) Cindy Chrisler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindy Chrisler
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Hamelia patens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

humberto32741

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Ζωή - Photo (c) Eryn Blaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier57_vs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 02:54 ΜΜ CST
Dalea - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Γένος Dalea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nan26

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 12:27 ΜΜ UTC

Τόπος

Atltzayanca (Google, OSM)
Colubridae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Οικογένεια Colubridae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremias-bt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 07:46 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Planta medicinal "Timbre"

Melochia - Photo (c) bonzai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Γένος Melochia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

saira_ortiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 08:16 ΜΜ CST
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:27 ΜΜ CDT
Ficus petiolaris - Photo (c) Jorge Rojas S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Rojas S.
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Ficus petiolaris, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

car_av

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 02:01 ΜΜ CST
Salix taxifolia - Photo (c) Mike Plagens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Plagens
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Salix taxifolia, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanrafael77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 11:12 ΠΜ CST

Τόπος

Cerro Cuatlapanga (Google, OSM)
Echeveria subrigida - Photo (c) Luis Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Echeveria subrigida, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juana103

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:30 ΜΜ CST
Pteridium arachnoideum - Photo (c) Nicolás Baresch Uribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Baresch Uribe
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Pteridium arachnoideum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_mexican_violetear

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:20 ΜΜ MST
Scaphiopus couchii - Photo (c) Bryan Maltais, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Maltais
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Scaphiopus couchii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiseduard0

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 02:49 ΜΜ CST
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinthya50

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:27 ΠΜ CST
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodriguez_torres

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:56 ΜΜ CST
Hesperocyparis macrocarpa - Photo (c) ajpena61, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ajpena61
Η ταυτότητα του χρήστη toxol: Hesperocyparis macrocarpa, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 2817